logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje od odgovornosti

Sve što radite ili ste propustili da uradite predstavlja potencijalni izvor opasnosti za treća lica i njihovu imovinu.

Da li Vam je potrebno osiguranje od odgovornosti?

Možete ugovori osiguranje svoje odgovornosti iz svakodnevnog života (kao nosilac domaćinstva, vlasnik kuće – stana).

Ukoliko su Vaši radnici ili mašina naneli povredu, ili oštetili ili uništili imovinu trećem licu, možete biti odgovorni – ako postoji Vaša krivica za nastalu štetu.

Odštetni zahtevi koja treća lica mogu postaviti prema Vama mogu biti izuzetno veliki.

Pored isplate odštete trećim licima u slučaju opravdanog zahteva za naknadu štete društvo za osiguranje pruža Vam kompletnu pravnu zaštitu koja se bazira na dva osnovna postupka:

  • utvrđivanje odgovornosti Osiguranika za nastalu štetu
  • vođenje spora u ime Osiguranika

Sudska praksa po pravilu je na strani slabijeg i sud se neće dvoumiti u pogledu Vaše odgovornosti kada je reč o telesnim povredama trećih lica, npr. običnih građana. Čak i kada niste ništa učinili, možete biti odgovorni, jer ste propustili da učinite i na taj način ste stvorili izvor opasnosti koji nekome može naneti štetu.

Koje vrste osiguranja od odgovornosti postoje?

Osiguranje od odgovornosti obuhvata:

  • opštu odgovornost (u užem smislu)
  • odgovornost iz delatnosti
  • odgovornost fizičih lica
  • odgovornost za proizvode sa nedostatkom (produktna odgovornost)
  • odgovornost poslodavca
  • profesionalne odgovornosti, kao što su:

-odgovornost lekara i medicinskog osoblja

-odgovornost advokata

-odgovornost aktuara

-odgovornost agenata za nekretnine

-odgovornost posrednika u osiguranju

-odgovornost računovođa i revizora

-odgovornost stečajnih upravnika

-odgovornost projektanata

-odgovornost direktora i članova uprave

-odgovornost prevoza opasnih materija

Zašto osiguranje od odgovornosti?

Koliko god se trudili, ne možemo uvek predvidi šta se sve može dogoditi… Budite odgovorni sa polisom osiguranja od odgovornosti!

Zainteresovani ste za osiguranje od odgovornosti?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right