logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Zaštita prava korisnika osiguranja

Mnogi sporni odnosi mogu se rešiti brzo i jednostavno upravo na takav način.

Ukoliko smatrate da su Vaša prava i interesi u poslovanju sa društvom za osiguranje povređena, odnosno da se finansijska institucija ne pridržava propisa, opštih uslova poslovanja ili dobrih poslovnih običaja koji se odnose na te usluge ili obaveza iz ugovora zaključenog s vama – treba da pokušate da sporni odnos prevaziđete u direktnom obraćanju službenom licu finansijske institucije.

Ukoliko pri direktnom obraćanju društvu za osiguranje niste zadovoljni odgovorom u vezi s vašim problemom, imate pravo da finansijskoj instituciji uputite pismeni prigovor.

Rok za podnošenje pismenog prigovora društvu za osiguranja je tri godine od dana kad je učinjena povreda vašeg prava ili pravnog interesa.

Ako ste nezadovoljni odgovorom na prigovor ili vam taj odgovor nije dostavljen u roku od 15 dana od dana prijema prigovora u izuzetnim okolnostima postoji mogućnost produženja ovog roka za dodatnih 15 dana uz obavezu banke da dostavi obaveštenje korisniku, imate mogućnost da, pre pokretanja sudskog spora, Narodnoj banci Srbije – Sektoru za zaštitu korisnika finansijskih usluga podnesete:

 • pritužbu ili
 • predlog za posredovanje (medijaciju).

Rok za podnošenje pritužbe je šest meseci od dana prijema odgovora finansijske institucije na prigovor.

Šta treba navesti u pritužbi?

 • ime i prezime, JMBG i adresu – za fizička lica i naziv organizacije, matični broj, PIB i adresu – za pravna lica
 • ukoliko ulažete pritužbu u nečije ime, neophodno je da navedete ime i adresu osobe u čije ime ulažete pritužbu (neophodno je u tom slučaju priložiti i ovlašćenje osobe u čije ime ulažete pritužbu)
 • naziv i adresu institucije na čiji rad ulažete pritužbu
 • opis spornog odnosa, vreme i mesto nastanka
 • broj ugovora zaključenog sa institucijom na čiji rad korisnik usluge prigovara, odnosno dokaze kojima se potvrđuju navodi iz pritužbe
 • odgovor institucije ukoliko je odgovorila

Kako da uložite pritužbu?

Pritužbu, odnosno predlog za posredovanje možete podneti tako što ćete popuniti formular i poslati poštom na adresu:

Za sve dodatne informacije možete se obratiti Informativnom centru Narodne banke Srbije na telefon 0800 111 110 (poziv je besplatan).

Formular možete preuzeti na: www.tvojnovac.nbs.rs

Posebno obratite pažnju:

 • Nastojte da na jasan i jednostavan način objasnite problem s kojim se suočavate u poslovanju sa društvom za osiguranje.
 • Nakon izjašnjenja finansijske institucije o navodima iz pritužbe/prigovora, Narodna banka Srbije će vas obavestiti o ishodu i mogućnosti za rešenje spornog odnosa.
 • Molimo vas da budete strpljivi.

Narodna banka Srbije će nakon prijema pritužbe/prigovora od finansijske institucije zatražiti izjašnjenje u roku od osam dana.

Nakon prijema pismenog izjašnjenja finansijske institucije na pritužbu/prigovor, Narodna banka Srbije će razmotriti navode iz vaše pritužbe/prigovora i izjašnjenja finansijske institucije i odgovoriti vam u roku od tri meseca od dana prijema pritužbe/prigovora, a u složenijim predmetima taj rok se može produžiti za najviše tri meseca, o čemu ćete biti pismeno obavešteni pre isteka roka od tri meseca.

Sporni odnos je moguće rešiti i u postupku posredovanja – medijacije pred Narodnom bankom Srbije. Predlog za pokretanje postupka posredovanja možete podneti i pre podnošenja pritužbe/prigovora, u toku postupka razmatranja pritužbe/prigovora, kao i posle okončanja tog postupka, ukoliko niste zadovoljni ishodom.

Postupak posredovanja – medijacije pred Narodnom bankom Srbije sprovodi se isključivo uz saglasnost obeju strane, koje imaju rok od 15 dana da odgovore na poziv za posredovanje.

Postupak posredovanja pred Narodnom bankom Srbije sprovodi se bez naknade, s tim što eventualne troškove koji mogu nastati u tom postupku (troškovi putovanja, smeštaja, neplaćeno odsustvo s posla itd.) snose same strane.

Šta je posredovanje – medijacija?

Posredovanje je alternativni način rešavanja spora gde se zainteresovanim stranama omogućava da mirnim putem reše nastali problem uz pomoć treće, neutralne osobe, posrednika/medijatora koja im pomaže da bolje sagledaju prirodu samog spora koji imaju, njihove međusobne interese i lakše u komunikaciji dođu do sporazumnog rešenja spora. Osobe koje se nalaze u sporu same donose odluku.

Postupak posredovanja se može završiti poravnanjem – kada su suprostavljene strane pronašle obostrano prihvatljivo rešenje, obustavom – kada je postupak prekinut saglasnošću učesnika jer se nije došlo do prihvatljivog rešenja, kao i odustajanjem od postupka onoga ko je je bio predlagač medijacije.

U slučaju da se posredovanjem nije pronašlo prihvatljivo rešenje strana koja se smatra oštećenom, uvek ima mogućnost da zaštitu svojih prava i interesa potraži u redovnom sudskom procesu.

Želite da uložite prigovor?

Kontaktirajte nas za sve pravne savete

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right