logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Naši partneri

Sarađujemo sa društvima koja obavljaju delatnost osiguranja, kao i sa drugim organizacijama i licima posredno i neposredno zainteresovanih za razvoj javne svesti o značaju osiguranja. Da bismo što bolje iskoristili naše ideje, dragocena iskustva i gradili sigurnu budućnost, svaka podrška i pomoć su nam dobrodošli.

Ponosni na dosadašnji doprinos razvoju osiguranja

0

Pohvala

0

Rešenih zahteva

0

Članova

0

Partnera

Istaknuti saradnici

Generali osiguranje Srbija

Generali osiguranje Srbija

Triglav osiguranje

Triglav osiguranje

Milenijum osiguranje

Milenijum osiguranje

Dunav osiguranje

Dunav osiguranje

Wiener Städtische osiguranje

Wiener Städtische osiguranje

Cofus Asistencije

Cofus Asistencije

Dunav Auto

Dunav Auto

TARA Partner

TARA Partner

Članovi i Partneri

COFUS Osiguran Popust
COFUS Osiguran Popust
Coris Asistencije
Coris Asistencije
AIG društvo za posredovanje u osiguranju
AIG društvo za posredovanje u osiguranju
ACB društvo za posredovanje u osiguranju
ACB društvo za posredovanje u osiguranju
Biserna Polisa društvo za posredovanje u osiguranju
Biserna Polisa društvo za posredovanje u osiguranju
Svet Osiguranja
Svet Osiguranja
Institut za osiguranje
Institut za osiguranje
Udruženje za oštetno pravo
Udruženje za oštetno pravo
Henex
Henex

Besplatno članstvo za sva fizička lica. Dobro došli!

Postanite član