logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Sastanak sa savetnikom osiguranja

Ključ dobrog poslovnog odnosa je međusobno poverenje između stranke i savetnika.

Savetnik | agent za osiguranje

Morate verovati u u znanje, iskustvo i stručnost savetnika koji radi u Vašem interesu.

Kada dođe vreme da razgovarate sa agentom | savetnikom osiguranja, potrebno je da obratite pažnju na sledeće:

Da bi savetnik mogao sagledati detaljnu ocenu Vaših potreba, mora saznati dosta informacija o Vašim ciljevima i mogućnostima. Na osnovu toga, predložiće Vam optimalan program osiguranja i odgovarajuću premiju, odnosno sumu osiguranja.

Na postavljena pitanja odgovarajte istinito, jer samo na osnovu poudanih informacija zaključujemo kvalitetnu polisu. Kada dođe do zahteva za isplatu, detaljni i istiniti odgovori i prethodno date informacije omogućavaju brzu isplatu naknade i ostvarenje drugih obaveza Osiguravača.

Netačne podaci mogu prouzrokovati zakašnjenje ili čak odbijanje zahteva za isplatu osigurane sume, ukoliko je prilikom zaključenja polise osiguranja, Osiguranik namerno prećutao ili dao netačnu informaciju (npr. kod životnog osiguranja- o svom zdravstvenom stanju u trenutku zaključenja ugovora…).

Nemojte potpisivati polisu osiguranja na prvom sastanku, odnosno istog trenutka, ako ne razumete nešto što Vam agent objašnjava. Zamolite svog savetnika da Vam objasni ponovo sve što Vas zanima.

Ukoliko Vam agent osiguranja ne uliva poverenje koje je neophodno, preporučujemo Vam da se obratite drugom.

Tražite da Vam prodavac osiguranja, objasni sve što Vas zanima u vezi sa ugovorom koji imate nameru da potpišete.
Preporučujemo Vam da pročitate celokupan dokument ili neka Vam agent (zastupnik) osiguranja naznači sve bitne odredbe ugovora (ponude, polise, opštih, posebnih i dodatnih uslova) i drugih dokumenta koji opisuju proizvod.

Ukoliko niste dobili najrelevantnije podatke vezane za osiguranje, insistirajte da Vam iste agent (savetnik) osiguranja dostavi u pisanoj formi (mail, info ponuda …). Proverite da li su Vam ti podaci adekvatni i lako razumljivi.

Informišite se o svim bitnim i neuobičajnim isključenjima posebnih slučajeva koji nisu obuhvaćeni polisom.

Bitni slučajevi su svi oni koji mogu biti od uticaja prilikom donošenja odluke osiguranika da li da zaključi ugovor, koji umanjuju troškove koje ima osiguravajuće društvo, koji bitno utiču na cenu proizvoda, kao i oni koji ukazuju na pokrivenost određenih rizika polisom.

Informišite se da li se može podneti zahtev za raskid osiguranja ili prigovor i u kom slučaju.

Uzajamna saradnja prodavca osiguranja sa jedne strane i potencijalnog korisnika usluga osiguranja, u skladu s dobrim poslovnim običajima i dobrom poslovnom praksom Osiguravača, trebala bi da omogući korisnicima potpunu sigurnost u pogledu kupljenog proizvoda, rizika i osiguranih slučajeva koji su njime pokriveni.

Samo pažljivo odabrano i ugovoreno osiguranje je dobro osiguranje!

Zainteresovani ste za osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right