logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Seminari i savetovanja

Centar za Osiguranje redovno informiše o stručnim skupovima iz oblasti osiguranja.