Intervju

Slobodanka Vukadinović | Triglav osiguranje
Dobra vest je da se svake godine svest građana o potrebi za životnim osiguranjem povećava, što će, nadam se, dovesti do toga da se svi mobilišemo i podignemo nivo kvaliteta ponude proizvoda životnog osiguranja.

Saznaj više

Ljubiša Veljković | Milenijum osiguranje
Tržište ima konstantan i zadovoljavajući rast, raste percepcija potrošača za potrebama usluga osiguranja, dok osiguravači počinju da se nadmeću i kvalitetom usluge.

Saznaj više

Dragan Filipović | Generali osiguranje
Prva kompanija u Srbiji koja već sada ima mogućnost da klijenti preko mobilnog telefona mogu da kupe dve vrste osiguranja, polisu putnog osiguranja i polisu domaćinstva.

Saznaj više