logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Saradnja

Saveti, informacije i podrška za osiguranje dostupni su svim zainteresovanim licima preko WEB portala CentarZaOsiguranje.com koji sa ostalim povezanim WEB stranica | ZivotnoOsiguranje.co.rs | Zdravstveno-Osiguranje.rs | OsiguranjeVozila.rs | predstavlja jedinstveni informacioni i komunikacioni Centar za Osiguranje. Dobro došli!