logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje od opšte odgovornosti

Osiguranjem od opšte odgovornosti osigurava se zakonska građanska odgovornost Osiguranika za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećeg lica.

Osiguranje od opšte odgovornosti pruža finansijsku i pravnu zaštitu od nastalih posledica prouzrokovanih iznenadnim i neočekivanim štetnim događajem.

Ko može ugovoriti osiguranje od opšte odgovornosti?

Fizička lica – Možete ugovori osiguranje svoje odgovornosti iz svakodnevnog života (kao nosilac domaćinstva, vlasnik kuće – stana).

Pravna lica – Ova vrsta osiguranja pokriva odgovornost za prouzrokovanu štetu ako je nastala vršenjem određene delatnosti, prilikom posedovanja stvari ili usled nekih drugih svojstava koji su izvor opasnosti, a obuhvaćeni su polisom, odnosno uslovima osiguranja.

Odštetni zahtevi koja treća lica mogu postaviti prema Vama mogu biti izuzetno veliki. Pored isplate odštete trećim licima u slučaju opravdanog zahteva za naknadu štete, društvo za osiguranje pruža Vam kompletnu pravnu zaštitu koja se bazira na dva osnovna postupka:

  • utvrđivanje odgovornosti osiguranika za nastalu štetu
  • vođenje spora u ime osiguranika

Sudska praksa po pravilu je na strani slabijeg i sud se neće dvoumiti u pogledu Vaše odgovornosti kada je reč o telesnim povredama trećih lica, npr. običnih građana. Čak i kada niste ništa učinili, možete biti odgovorni, jer ste propustili da učinite i na taj način ste stvorili izvor opasnosti koji nekome može naneti štetu.

Na koju vrednost plaćate premiju?

Sumu osiguranja Vaše odgovornosti birate sami, a premiju plaćate zavisno od vrste delatnosti i izvora opasnosti, ukupnog broj zaposlenih, isplaćene neto zarade, ukupnog godišnjeg prihoda itd.

Šta je obaveza u slučaju nastanka štete?

U slučaju štete Osiguravač isplaćuje maksimalno iznos koji predstavlja sumu osiguranja, to jest limit pokrića.

Kod izbora sume osiguranja treba imati u vidu da se za višak štete, koji prelazi iznos dobijen od Vašeg osiguranja, oštećeni može obratiti direktno Vama.

U okviru nadoknade do ugovorene sume osiguranja nadoknađuju se materijalne i nematerijalne štete trećim licima.

Da li ste zainteresovani za osiguranje od odgovornosti?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right