logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Preporuke za izbor savetnika | agenta osiguranja

Ključ dobrog odnosa je međusobno poverenje između stranke i savetnika.

Savetnik | agent za osiguranje

Većina ljudi se odlučuje za ugovaranje osiguranja preko agenata (savetnika) osiguranja.

Ukoliko želite da budete sigurni da ste napravili dobar izbor, u smislu odabira budućeg savetnika, najvažnije je da se prethodno dobro informišete.

Morate verovati u u znanje agenta, iskustvo i stručnu sposobnost. I pre svega morate osećati da agent radi u Vašem interesu. Takođe, agent osiguranja mora imati poverenje u Vas. Naredni saveti za osiguranje će Vam svakako biti od koristi…

5 saveta za pronalaženje pravog savetnika | agenta osiguranja:

Najlakši način za početak Vaše pretrage su preporuke od ljudi kojima verujete kao što prijatelja, članova familije, poslovni partneri ili preporuke stručnih savetnika sa kojima već radite, kao što su advokati ili računovođe.

Raspitajte i uverite se, da li agent koga odaberete ima stručnost koja zadovoljava Vaše potrebe za osiguranjem.
Agent u osiguranju može biti npr. specijalizovan za životno osiguranje, a drugi za osiguranje imovine, vozila i druge vrste osiguranja.

Saznajte da li agent ima položen stručni ispit iz osiguranja, da li poseduje stručnu licencu dobijenu od Narodne banke Srbije. Položen stručni ispit je svakako prednost, ali nije obaveza.

Proverite da li agent sa kojim već sarađujete (npr. uzeli ste preko njega životno osiguranja), može isto tako dobro da odgovori na sve Vaše zahteve po pitanju drugih vrsta osiguranja (npr.osiguranja imovine).

Bez obzira na stručnu osposobljenost, pravi savetnici će uvek naći način da Vam pomognu, u krajnjoj liniji, daće Vam dobru preporuku.

Ukoliko Vam je kriterijum obrazovanja bitan, raspitajte se, koji nivo stečenog obrazovanja poseduje agent koga odaberete.

Većina Osiguravača prilikom zasnivanja radnog odnosa sa prodavcima (agentima) osiguranja, ne postavlja strogi obrazovni uslov.

Posao agenta osiguranja obavljaju lica različitih obrazovnih profila. a praksa je pokazala da pravi savetnici, ne moraju biti isključivo visoko obrazovni kadar ekonomske struke.

Sastanak sa najmanje dva agenta uspostaviće osnovu za upoređivanje u smislu kvalifikacija i karaktera. a ne samo iznosa premije osiguranja.

Pitajte agenta za reference kupaca, radno iskustvo, da li su ranije radili za neku drugu osiguravajući kuću i sl.

Iskoristite mogućnost izbora…

Prvi utisak može biti od presudnog značaja, ali i drugi je takođe bitan. Reći i učiniti u poslovnom svetu mogu biti jedna, ali i dve stvari.

Ispunjenjem preuzetih obaveza na prvom sastanku (npr. dostavljanje ponude u roku i drugi dogovori), pravi savetnik stvara sliku svoje profesionalnosti.

Samo pažljivo odabrano i ugovoreno osiguranje je dobro osiguranje!

Zainteresovani ste za osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right