logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje od odgovornosti iz upotrebe proizvoda | produktna odgovornost

Osiguranje od odgovornosti iz upotrebe proizvoda | produktna odgovornost štiti Vas od štete nanete korisnicima Vaših proizvoda, odnosno usluga i obezbeđuje Vam konkurentsku prednost.

Produktna odgovornost je odgovornost za štete nastale usled smrti, povreda tela ili zdravlja, kao i oštećenja ili uništenja stvari trećih lica, koji su nastale zbog upotrebe proizvoda sa nedostatkom ili izvršenja neodgovarajuće usluge na osnovu kojih bi treće lice moglo da zahteva naknadu štete po osnovu Vaše odgovornosti.

Koji su osigurani rizici?

Osiguranjem su obuhvaćeni samo oni slučajevi, koji su prouzrokovani proizvodima isporučenim za vreme trajanja osiguranja, ali najduže tri godine nakon prestanka važenja ugovora o osiguranju.

Osiguranjem je obuhvaćena odgovornost za štetu, koja je nastala od proizvoda, koje osiguranik odnosno ovlašćena osoba proizvodi i isporučuje u okviru svoje delatnosti, a naznačeni su u polisi osiguranja.

Da li ste zainteresovani za osiguranje od produktne odgovornosti?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right