logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Gde i kako ugovoriti osiguranje?

Morate se odlučiti na koji način i gde ćete sklopiti polisu, što ne smete uzeti previše olako.

Sledeća pojašnjenja jasno će definisati različite načine za ugovaranje osiguranja i pružiti Vam najbolje moguće opcije u skladu sa Vašim željama i potrebama.

Preko savetnika | agenta osiguranja

Većina ljudi se odlučuje za sklapanje osiguranja preko agenata (savetnika) osiguranja. Ukoliko želite da budete sigurni da ste napravili dobar izbor, u smislu odabira budućeg savetnika, najvažnije je da se prethodno dobro informišete.

Ključ dobrog odnosa je poverenje i odnos stranka-agent. Morate verovati u znanje agenta, iskustvo i stručnu sposobnost. I pre svega morate uvek osećati, da agent radi u Vašem interesu. Takođe, agent osiguranja mora imati poverenje u Vas. Naredni saveti će Vam svakako biti od koristi…

5 saveta za pronalaženje pravog savetnika | agenta osiguranja

Najlakši način za početak Vaše pretrage su preporuke od ljudi kojima verujete kao što prijatelja, članova familije, poslovni partneri ili preporuke stručnih savetnika sa kojima već radite, kao što su advokati ili računovođe.

Raspitajte i uverite se, da li agent koga odaberete ima stručnost koja zadovoljava Vaše potrebe za osiguranjem.
Agent u osiguranju može biti npr. specijalizovan za životno osiguranje, a drugi za osiguranje imovine, vozila i druge vrste osiguranja.

Saznajte da li agent ima položen stručni ispit iz osiguranja, da li poseduje stručnu licencu dobijenu od Narodne banke Srbije. Položen stručni ispit je svakako prednost, ali nije obaveza.

Proverite sa li agent sa kojim već sarađujete (npr. uzeli ste preko njega životno osiguranja), može isto tako dobro da odgovori na sve Vaše zahteve po pitanju drugih vrsta osiguranja (npr.osiguranja imovine).

Bez obzira na stručnu osposobljenost, pravi savetnici će uvek naći način da Vam pomognu, u krajnjoj liniji, daće Vam dobru preporuku.

Ukoliko Vam je kriterijum obrazovanja bitan, rapitajte se, koji nivo stečenog obrazovanja poseduje agent koga odaberete.

Većina osiguravača prilikom zasnivanja radnog odnosa sa prodavcima (agentima) osiguranja ne postavlja strogi obrazovni uslov.

Posao agenta osiguranja obavljaju lica različitih obrazovnih profila. a praksa je pokazala da pravi savetnici, ne moraju biti isključivo visokoobrazovni kadar ekonomske struke.

Sastanak sa najmanje dva agenta uspostaviće osnovu za upoređivanje u smislu kvalifikacija i karaktera. a ne samo iznosa premije osiguranja.

Pitajte agente za reference kupaca, radno iskustvo, da li su ranije radili za neku drugu osiguravajući kuću i sl. Iskoristite mogućnost izbora…

Prvi utisak može biti od presudnog značaja, ali i drugi je takođe bitan. Reći i učiniti u poslovnom svetu mogu biti jedna, ali i dve stvari.

Ispunjenjem preuzetih obaveza na prvom sastanku (npr. dostavljanje ponude u roku i drugi dogovori), pravi savetnik stvara sliku svoje profesionalnosti.

Preko zastupnika i posrednika | brokera

Zastupnici i posrednici | brokeri u osiguranju su ovlašćena lica sa položenim stručnim ispitom NBS za zastupanje, odnosno posredovanje u osiguranju.

Koja je razlika između agenta, zastupnika i posrednika u osiguranju?

Agenti osiguranja su lica koja rade u ime i za račun društva za osiguranje. Imaju ugovorni odnos (najčešče ugovor o radu) sa Osiguravačem i prodaju polise isključivo jednog (matičnog) osiguravajućeg društva.

Zastupnici osiguranja su lica sa položenim stručnim ispitom NBS za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju. Poslove zastupanja u osiguranju obavlja pravno ili fizičko lice na osnovu ugovora o zastupanju, u ime i za račun društva za osiguranje. Organizovani su kao društva za zastupanje ili najčešće kao preduzetnici-agencije za zastupanje i najčešće zastupaju (prodaju polise) više osiguravajućih društava i to onih od kojih su dobili odobrenje za zastupanje.

Posrednici u osiguranju| brokeri osiguranja su lica sa položenim stručnim ispitom NBS za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju. Organizovani su kao društva za posredovanje koja dovode u vezu Osiguranika, odnosno Ugovarača osiguranja sa društvom za osiguranje radi pregovaranja o zaključenju ugovora o osiguranju. Najčešće imaju saradnju sa više Osiguravača, a kao klijent može se javiti svako pravno i fizičko lice koje davanjem Ovlašćenja angažuje brokera. Brokeri najčešče rade sa uslovno velikim kupcima osiguranja. Brokeri osiguranja odgovaraju svojim klijentima (osiguranicima) za eventualno moguće loše savete.

Internet, mail, web shop

Na mnogo načina, Internet je promenio način informisanja i ugovaranja osiguranja. Kada ugovarate osiguranje preko interneta, putem mail-a ili web shop-a, važna je da shvatite koji proizvod najbolje odgovara Vašim potrebama.
Prateći savremene potrebe, sve više Osiguranika želi da prave informacije o osiguranju dobiju u što kraćem roku.

Razvoj elektronske komunikacije u osiguranju (web portali o osiguranju, mail, web shop i dr.) pozitivno utiče na celokupno tržište osiguranja i unapređuje međusobne odnose svih učesnika. Posebno se ističu, sledeće prednosti:

  • prave informacije o osiguranju se dobijaju u što kraćem roku
  • ušteda vremena, dobijanje veće vrednosti
  • mogućnost dostavljanja ponuda koje su prilagođene samo Vama
  • jednostavnost poređenja proizvoda osiguranja
  • brz i jednostavan način dolaska do polise osiguranja
  • samostalnost izbora usluga osiguranja
  • mogućnost izbora osiguravajućeg društva
  • maksimalno sigurno i brzo, bez suvišne administracije

Zainteresovani ste za osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right