logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje od odgovornosti fizičkih lica

Osiguranje od odgovornosti fizičkih lica namenjeno je svima, koji su zabrinuti za štete, koje mogu naneti u svojstvu privatnog lica i to svojim komšijama, prijateljima, slučajnim prolaznicima.

U svakodnevnom životu uprkos maksimalnoj pažnji, postoje situacije, koje se ne mogu kontrolisati… mogu se pojaviti oštećeni, koji zahtevaju visoku naknadu za materijalne i nematerijalne štete.

Šta možete da osigurate?

Ovim osiguranjem možete osigurati svoju građansko-pravnu odgovornost za štete usled smrti, povrede tela ili zdravlja, kao i uništenja ili oštećenja stvari trećih lica.

Koji su rizici pokriveni?

Nadoknađuju se štete, za koje ste odgovorni, u svojstvu privatnog lica, u svakodnevnom životu, izvan obavljanja nekog zanimanja ili zanata, u svom domu i van njega na teritoriji matične države i to:

  • u svojstvu vlasnika ili zakupca stana ili kuće za stanovanje, male bašte i dvorišta
  • kao poslodavac prema licu zaposlenom u domaćinstvu
  • bavljenjem sportom, osim profesionalnog bavljenja
  • kao držalac pitomih životinja, koje se ne koriste u svrhu privređivanja
  • hladnim ili vatrenim oružjem

Da li ste zainteresovani za osiguranje od odgovornosti fizičkih lica?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right