logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Štete i naknade iz osiguranja

Osiguranje postoji upravo da Vam olakša situaciju kad se dogodi nepredviđeni štetni događaj ili nezgoda.

Ugovor o Osiguranju je dvostrano obavezni ugovor, a kvalitet osiguranja iskazuje se kada nastane šteta.

Osnovna obaveze Osiguravača kada se desi događaj, koji predstavlja osigurani slučaj, je isplata naknade / štete.

Osnovna obaveze Osiguranika / ugovarača je plaćanje premije osiguranja i prijava svih elemenata značajnih za budući ili sadašnji ugovor o osiguranju.

Kada se isplaćuje naknada iz osiguranja?

Isplata naknade štete vrši se prema zakonu, u roku od 14 dana, od dana kompletiranja dokumentacije za likvidaciju štete.

Osnovni razlozi zbog kojih po ostvarenju osiguranog slučaja, mogu nastati problemi je u činjenici da se prilikom zaključenja ugovora o osiguranje ne vodi dovoljno računa. Krivicu za to snose obe ugovorne strane:

  • Osiguravači – kada njihov predstavnik ne uruči uslove osiguranja i predugovorne informacije ili kada je osnovni motiv prodavca zaključenje nove polise, a ne efikasna zaštita osiguranika.
  • Osiguranici – kada ne traže pojašnjenje samog ugovora i ne informišu se dovoljno ili ne čitaju dostavljene uslove osiguranja.

Delatnost osiguranja razlikuje više vrsta šteta, kao što su:

Štetom na licima smatra se šteta, nastala usled povrede tela, narušavanja zdravlja ili smrti osiguranika ili trećih lica.

Štetom iz osiguranja od odgovornosti smatra se, šteta koja je nastala usled Osiguranikove odgovornosti za štetu.

Štetom na stvarima | imovini smatra se šteta, koja je nastala na stvarima koje imaju materijalnu vrednost.

Centar za Osiguranje ne pruža odgovore na sva pitanja i situacije u kojima se možete naći, ali Vam može pomoći da se lakše snađete. Slobodno nam pišite, pitajte i predlažite koje teme želite da se posebno obrade ili nam pošaljite Vaša korisna iskustva, jer tako zajedno pomažemo drugima.

Želite da prijavite štetu?

Kontaktirajte nas za sve savete

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right