logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Uslovi korišćenja

Web portal CentarZaOsiguranje.com sa povezanim web stranica-portalima je on line informacioni i komunikacioni portal (u daljem tekstu portal) osnovan sa ciljem da pruži kvalitetne i korisne informacije o osiguranju i sa ciljem da doprinese unapređenju odnosa i uzajamne komunikacije korisnika i davaoca usluga osiguranja, bez uticaja na izbor korisnika po pitanju konkretnih ponuda i izbor davaoca usluga osiguranja.

Korišćenje web portala CentarZaOsiguranje.com, njegovog sadržaja i povezanih web stranica-portala podleže Uslovima korišćenja između Vas i Udruženja: Centar za promociju i edukaciju u osiguranju.

CEPEOS je dobrovoljno, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano na neodređeno vreme radi ostvarivanja ciljeva u oblasti razvoja javne svesti o značaju osiguranja, unapređenja odnosa i uzajamne komunikacije korisnika i davaoca usluga osiguranja i neformalne edukacije u osiguranju. (videti: Statut)

Ovi Uslovi korišćenja su pravno obavezujući između Vas i Portala u odnosu na Vaše korišćenje sadržaja i usluga koje pruža portal. Ukoliko ne prihvatate bilo koji od uslova i pravila korišćenja, nemojte koristiti ovaj portal i ne preuzimajte materijale i dokumentaciju sa njega.

Svi sadržaji objavljeni na portalu su isključivo vlasništvo portala i njegovih ugovornih partnera i mogu se koristiti isključivo u privatne i nekomercijalne svrhe. Nije dozvoljeno umnožavnje, reprodukovanje, javno prikazivavanje ili distribuiranje sadržaja, na bilo koji način, bez pisanog odobrenja portala odnosno obaveznog navođenja izvora informacija.

Sadržaj portala predstavlja zaštićeno autorsko pravo koje pripada portalu ili je u vlasništvu trećih lica koje su prenele pravo korišćenja istih. Portalu, takođe, pripadaju autorska prava u oblastima: uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja. Zaštitni znakovi, logo znakovi, imena pojedinaca i drugo slično intelektualno vlasništvo je u posedu portala ili u vlasništvu trećih lica. Nepoštovanje uslova korišćenja portala podleže sankcijama u skladu sa odredbama Zakona o autorskom i srodnim pravima (Sl. Glasnik RS br. 104/09, 99/11)

Odricanje od prava

Publikacije i sadržaj koji se nalazi na portalu ili bilo koji njihov deo ne može se smatrati ponudom ili pozivom na kupovinu bilo koje imovine ili prava, niti se mogu smatrati dovoljnom informacijom za donošenje značajnih ličnih, finansijskih ili poslovnih odluka. Informacije, mišljenja, analize, zaključci, prognoze i projekcije koje se iznose, zasnovane su na javnim, statističkim i ostalim podacima koji proizilaze iz izvora za koje ne postoje izričita ili prećutna garancija.

Portal ne snosi odgovornost za direktnu, indirektnu, slučajnu, posledičnu, nematerijalnu ili materijalnu štetu, gubitke, uključujući i dobit, ili troškove nastale kao rezultat korišćenja ili nemogućnosti korišćenja bilo kojeg sadržaja dostupnog na portalu.
Publikacije i sadržaj na portalu, predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri i osnivač veruje da su tačne.

Portal ne pruža bilo kakve garancije u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga trećih lica, i na taj način ne može biti odgovoran na direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informacija sa ovog Web portala.

Informacije na ovom portalu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

Autorska prava

Portal štiti privatnost korisnika u skladu sa važećom Zakonskom regulativom i sopstvenim mogućnostima. Portal polaže autorska prava na sve svoje sadržaje (autorske tekstove, istraživanja, vesti, multimedijalne sadržaje, baze podataka, kalkulatore).

Ukoliko drugi mediji prenose sadržaj objavljen na portalu, u obavezi su da nedvosmisleno i na vidnom mestu označe portal CentarZaOsiguranje.com, kao izvor sadržaja. Ako se sadržaj sa portala prenosi na drugi digitalni medij, taj sadržaj se mora referisati na tačnu web adresu (link) na portalu.

Prenošenje sadrzaja sa portala u drugim medijima

Štampani i elektronski mediji mogu prenositi autorski sadržaj portala pod sledećim uslovima:
– ukoliko autor nije izričito zabranio reprodukovanje, distribuiranje te komuniciranje javnosti svog sadržaja i ukoliko se autorski sadržaj koristi u opsegu koji odgovara svrsi i načinu izveštavanja i opšteg informisanja,
– obavezno je, prilikom prenošenja autorskog sadržaja, u zaglavlju teksta naznačiti izvor i autorstvo (CentarZaOsiguranje.com),
– obavezno je u telu teksta prenesenog autorskog sadržaja naznačiti oznaku web stranice portala na kojoj se nalazi izvorni članak, odnosno autorski sadržaj koji je predmet prenosa,

Portal ne snosi odgovornost za tačnost, preciznost i verodostojnost informacija objavljenih na internet stranicama koje su u vlasništvu trećih lica, a čije podatke, informacije i linkove portal preuzima.

Ukoliko korisnik smatra da su na portalu povređena autorska prava, dužan je da o tome obavesti uredništvo portala na: info@centarzaosiguranje.com

Obaveze korisnika prilikom korišćenja informacija i podataka sa portala

Portal ne nadzire sadržaj koji razmenjuju posetioci i ne može garantovati za njegovu tačnost, poreklo ili kvalitet. Portal ni na koji način neće biti odgovoran za sadržaj ili gubitak i oštećenje sadržaja nastalo zbog korišćenja uslugama portala.

Da bi se osiguralo slobodno i neometano korišćenje usluga portala, nije prihvatljivo i strogo je zabranjeno sledeće:

a) objavljivanje, slanje i razmena sadržaja koja su u suprotnosti sa važećom zakonskom regulativom;
b) uvredljiv, vulgaran, preteći, rasistički ili šovinistički sadržaj te sadržaj štetan na bilo koji drugi način;
c) objavljivanje, slanje, razmena i prenošenje informacija za koje posetilac zna ili pretpostavlja da su lažne, a čija bi upotreba mogla naneti štetu drugim korisnicima;
d) lažno predstavljanje, odnosno predstavljanje u ime, drugog, pravnog ili fizičkog lica;
e) manipulisanje identifikatorima da bi se prikrilo poreklo sadržaja koji se objavljuje ili šalje u sklopu usluga portala;
f) objavljivanje, slanje i razmena sadržaja zaštićenog autorskim pravom;
g) objavljivanje, razmena i slanje neželjenog sadržaja korisnika bez njihovog pristanka ili traženja, kao što su promotivni materijali, reklamne poruke, spam poruke, lančana pisma, promotivni i reklamni materijali koji sadrže lažne informacije, navode ili tvrdnje koje mogu zavarati korisnike;
h) svesno objavljivanje, slanje i razmena sadržaja s virusima ili sličnim fajlovima ili programima izrađenima u svrhu uništenja ili ograničenja rada bilo kojega softvera i/ili hardvera te telekomunikacijske opreme;
i) prikupljanje, čuvanje i objavljivanje ličnih podataka drugih posetilaca portala i korisnika.

Portal zadržava pravo da ukloni sadržaj koji smatra neprimerenim ili nije u skladu sa uslovima korišćenja. Korisnici preuzimaju odgovornost za svaku štetu koja je posledica njihovih aktivnosti.

Komunikacijski servisi ponuđeni su korisnicima besplatno i u dobroj nameri. Portal ne snosi odgovornost za bilo kakvu štetu nastalu njihovim korišćenjem.

Komentarisanje i servisi za razmenu informacija

Portal omogućava posetiocima besplatno korišćenje servisa za razmenu informacija pod uslovom da ne krše uslove korišćenja portala i posebna pravila koja vrede za servis i komentarisanje sadržaja. Korišćenjem komunikacijskih servisa korisnik se obavezuje da će slati i primati zakonite materijale, one na kojima nema prava trećih osoba koje spreče objavu i koji odgovaraju pojedinom servisu.

Pravila komentarisanja

Komentari posetilaca veoma su važni, jer želimo da izgradimo društvo u kome će svi doprineti kvalitetnoj komunikaciji i razmeni znanja. Potrudićemo se da podstaknemo angažman korisnika sa ciljem da se izgradi kvalitetna poslovna zajednica. Konstruktivni komentari su korisni su za sve posetioce portala, zato ćemo učiniti sve što je u našoj moći da osiguramo mesto za kvalitetnu razmenu mišljenja, stavova i ideja.

Nećemo tolerisati uvredljive, neprimerene, bezobrazne, preteće ili na drugi način neprijatne komentare pod maskom slobode izražavanja. Isto tako nećemo tolerisati govor mržnje, rasno ni političko vređanje kao ni vređanje na drugima osnovama. Kada budemo smatrali potrebnim, uklonićemo takve komentare.

Poruke portala

Portal može registrovanim korisnicima i članovina udruženja povremeno slati obaveštenja portala i sponzora (pokrovitelja). Ako korisnik ne želi primati takve poruke, može o tome obavestiti portal na info@centarzaosiguranje.com ili se odjaviti linkom naznačenom na dnu poruke.

Prihvatanjem uslova korišćenja korisnik se slaže da će usluge portala uključivati reklame i različite obaveštenja, poruke administratora te slične poruke portala nužne za redovno obaveštavanje posetilaca portala i funkcionisanje svih usluga i servisa portala. Korišćenjem portala korisnik pristaje na primanje promotivnih poruka.

Portal nije odgovoran za sadržaj stranica oglašivača na stranicama portala te ni za kakvu štetu nastalu reklamiranjem. Poslovni odnos između oglašivača i korisnika na i izvan portala isključivo se zasniva na poslovnom dogovoru oglašivača i korisnika te portal nije odgovoran za bilo kakvu moguću štetu koja proizilazi iz takvog poslovnog odnosa.

Zaštita privatnosti

Portal štiti privatnost posetilaca u skladu sa sopstvenim mogućnostima.

Podaci koje korisnik ili registrovan član podeli sa Portalom neće se prosleđivati trećoj strani, osim ako nije drugačije utvrđeno pravilima ili uz saglasnost korisnika.

Portal može u skladu sa važećom regulativom u oblasti zaštite podataka o ličnosti prikupljati određene podatke o korisnicima dobijene tokom korišćenja portala (isključivo podaci o računaru i pružaocu usluga povezivanja na Internet) ili podatke unesene u postupku registracije. Portal se obavezuje da lične podatke poput imena i prezimena i email adrese neće obrađivati ni distribuirati u druge svrhe bez korisnikovog dopuštenja, osim demografskih podataka korisnika, ali ne odajući pritom lične podatke. Podaci, izuzimajući lične podatke, mogu biti korišćeni u cilju anonimne statističke obrade podataka.

Portal se obavezuje da će, u skladu s propisima koji su na snazi, čuvati privatnost korisnika portala, osim u slučaju teškog kršenja uslova korišćenje portala ili nezakonitih radnji korisnika.Portal

Zaštita ličnih podataka

Portal CentarZaOsiguranje.com podatke svojih korisnika prikuplja i obrađuje shodno njihovim potrebama i zahtevima, a u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti.

Lični podaci koji su dobijeni putem našeg portala sa svrhom pribavljanja najpovoljnije ponude od strane finansijskih institucija (osiguravača), upotrebljavaju se isključivo za pomenutu potrebu. Popunjavanjem polja u formularu za slanje upita od strane korisnika, ustupaju se lični podaci i daje se saglasnost za prikupljanje i dalju obradu istih.

Sve podatke koje dobijamo popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao strogo poverljive i dostupni su samo licima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Podaci se ne prosleđuju trećim licima na način koji nije definisan uslovima korišćenja.

Slanjem zahteva za ponudu, korisnik je saglasan da se dostavljeni podaci, neophodni za sačinjavanje ponude, proslede svim osiguravajućim društvima koja su kvalifikovana za dostavljanje ponude.

Ukoliko korisnik ne želi da njegov zahtev bude prosleđen svim kvalifikovanim društvima za osiguranje, može sam da izabere jednog ili više Osiguravača. Slanjem takvog zahteva, korisnik daje saglasnost da se podaci koje je upisao u formu mogu proslediti izabranim kompanijama i neće biti prosleđivani drugim kompanijama bez saglasnosti korisnika.

Sve podatke koje dobijamo popunjavanjem ponuđenih polja tretiramo kao strogo poverljive i dostupni su samo licima kojima su ti podaci neophodni za obavljanje posla. Podaci se ne prosleđuju trećim licima na način koji nije definisan uslovima korišćenja.

Lični podaci koji su dobijeni putem naših komunikacionih servisa (moj agent, moj posao, predstavite se…) objavljuju se javno na portalu uz isključivu ličnu saglasnost. Popunjavanjem i slanjem formulara (zahteva) od strane korisnika, ustupaju se lični podaci i daje se saglasnost za objavu istih na portalu.
Podaci naših komunikacionih servisa (moj agent, moj posao, predstavite se…) ne prosleđuju se trećim licima na način koji nije definisan uslovima korišćenja. Portal zadržava pravo da bez dodatnog objašnjenja i prethodne najave ukloni ili ne objavi podatke o pojedinim korisnicima servisa.

Promena pravila

Portal zadržava pravo da bez prethodne najave promeni uslove korišćenja portala. Svaka promena biće blagovremeno objavljena, na adresi CentarZaOsiguranje.com O važnim promenama i dopunama uslova korišćenja portal će obavestiti posetioce objavom na portalu i/ili slanjem email-a.