logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2022 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje od nezgode

Nezgoda se ne može predvideti niti sprečiti, ali se mogu ublažiti njene posledice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

Osiguranjem od nezgode pokriveni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, imaju za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć ili prolaznu nesposobnost za rad.

Nezgoda, osim što narušava naše zdravlje, prouzrokuje i finansijske izdatke, a osiguranje Vam pomaže da ublažite štetne posledice prouzrokovane nezgodom.

Nesrećnim slučajem smatraju se naročito sledeći slučajevi:

Gaženje, sudar, udarac nekim predmetom ili o neki predmet, udar električne struje ili groma, pad, sklizavanje, ranjavanje oružjem, nekim drugim predmetom ili eksplozivnim materijalom, ubod nekim predmetom, udarac ili ujed životinje i dr.

Ko se može osigurati?

Svi! Članovi domaćinstva, zaposleni, deca, učenici, studenti, zaposlenici, penzioneri, sportske organizacije, gosti hotela, putnici u prevozu…

Šta pokriva osiguranje od nezgode?

 • smrt usled nezgode
 • trajni invaliditet
 • privremena sprečenost za rad (dnevna naknada)
 • troškovi lečenja (finansijski izdaci za lečenje uzrokovanih nezgodom)

Smrt usled nezgode i trajni invaliditet su osnovni rizici, a ostali su dopunski rizici koji se mogu se ugovoriti samo ukoliko su koji predviđeni određenim oblikom osiguranja,

Kakvo osiguravajuće pokriće dobijate?

 • Neograničeno, koje se najčešće ugovara i podrazumeva da osiguranje teritorijalno i vremenski nije ograničeno, što znači da Osiguravač snosi rizik u bilo koje vreme i na bilo kom mestu.
 • Ograničeno, npr. samo za vreme trajanja sportskog takmičenja

Koje vrste osiguranja od nezgode postoje?

Osiguranje se može ugovoriti kao individualno (pojedinačno) ili kolektivno (grupno).

Zašto osiguranje od nezgode – od posledica nesrećnog slučaja?

Život i zdravlje često uzimamo „zdravo za gotovo“ i tek ukoliko se desi nesrećni slučaj, uviđamo da je njihova vrednost zapravo neprocenjiva.

Nezgoda, osim što narušava naše zdravlje, prouzrokuje i materijalne izdatke, a osiguranje Vam pomaže da ublažite finansijske posledice prouzrokovane nezgodom.

Najčešća pitanja vezana za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja

Prilikom podnošenja zahteva za isplatu naknade, Osiguravaču je potrebno da se dostavi dokaz o načinu nastanka osiguranog slučaja (zapisnik MUP-a o uviđaju, rešenje sudije za prekršaje, presuda ili izjava svedoka, prijava povrede na radu), celokupna medicinska dokumentacija o toku i načinu lečenja i drugu dokumentaciju na zahvet Osiguravača.

Pravo na naknadu iz osiguranja od posledica nesrećnog slučaja Osiguranici imaju samo ako nastupi trajna invalidnost usled nesrećnog slučaja. Naknada iz osiguranja od nezgode se isplaćuje kada zdravstveno stanje posle lečenja i oporavka postane konačno. Zakonski rok za isplatu oštetnih zahteva je 14 dana od dana kompletiranja dokumentacije.

Dobit se ne pripisuje kod osiguranja od posledica nesrećnog slučaja (nezgode).

 • smrti usled nezgode
 • trajni invaliditet
 • privremena sprečenost za rad (dnevna naknada)
 • troškovi lečenja (finansijski izdaci za lečenje uzrokovanih nezgodom)
 • celu osiguranu sumu za slučaj smrti ili potpunog invaliditeta
 • procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet
 • naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode
 • ugovoreni iznos dnevne naknade, ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad
 • usled zemljotresa
 • usled ratnih događaja ili oružanih akcija, osim osiguranikovog učešća u istima po svom zanimanju ili po pozivu ovlašćenih državnih organa
 • usled događaja koji se direktno pripisuju ratu, invaziji, oružanim sukobima, građanskom ratu, ustanku, pobuni ili revoluciji
 • usled terorizma
 • pri upravljanju vozilima bez propisane službene isprave
 • usled pokušaja ili izvršenja samoubistva osiguranika iz bilo kog razloga
 • usled toga što je ugovarač osiguranja, osiguranik ili korisnik namerno prouzrokovao nesrećni slučaj
 • pri pripremanju, pokušaju ili izvršenju umišljajnog krivičnog dela, kao i pri begu posle takve radnje
 • usled dokazne uzročne veze delovanja narkotičnih sredstava ili alkoholisanog stanja osiguranika i nastanka nesrećnog slučaja.

Korisnik za slučaj smrti osiguranika određen je u polisi osiguranja, ali ako isti nisu navedeni, a polisom i uslovima osiguranja nije drugačije predviđeno, korisnicima osiguranja za slučaj osiguranikove smrti smatraju se:

 • osiguranikova deca i bračni drug na jednake delove, a ako deca nisu u životu, njihovi potomci po pravu predstavljanja
 • ako nema dece ni njihovih potomaka, bračni drug na jednu polovinu, a roditelji na drugu
 • ako nema ni bračnog druga, samo roditelji
 • ako nema lica navedenih u prethodnim tačkama, ostali zakonski naslednici na osnovu sudske odluke.

Zainteresovani ste za osiguranje od nezgode?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right