logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje članova domaćinstva

Domaćinstvom se smatra svaka porodica ili druga zajednica od najmanje dva člana koji žive u zajedničkom domaćinstvu.

Osiguranje članova domaćinstva se ugovara za sve članove domaćinstva od rođenja do navršenih 75 godina života.

Ugovarač može biti član domaćinstva ili svaka organizacija, odnosno pravno lice koje ima interes da osigura svoje članove i njihove porodice.

Svi članovi istog domaćinstva mogu se osigurati samo na jednake osigurane sume i samo po istoj kombinaciji. Osiguranje samo pojedinih članova domaćinstva nije moguće.

Šta pokriva osiguranje od nezgode?

  • smrti usled nezgode
  • trajni invaliditet

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, kada nastane nezgoda ima pravo na:

  • celu osiguranu sumu za slučaj smrti ili potpunog invaliditeta
  • procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet

Zainteresovani ste za osiguranje od nezgode?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right