logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Individualno (pojedinačno) osiguranje lica

Polisa Individualnog osiguranja lica od posledica nezgode obezbeđuje potpunu zaštitu bez obzira kada se i gde nezgoda dogodila.

Osiguranjem od nezgode pokriveni su svi iznenadni i od volje osiguranika nezavisni događaji koji, delujući uglavnom spolja i naglo na telo osiguranika, imaju za posledicu njegovu smrt, potpuni ili delimični invaliditet, narušenje zdravlja koje zahteva lekarsku pomoć ili prolaznu nesposobnost za rad.

Ko se može osigurati?

Individualno osiguranje je namenjeno svim licima od 14 do 75 godina, osim licima koja su potpuno lišena poslovne sposobnosti.

Šta pokriva osiguranje od nezgode?

  • smrt usled nezgode
  • trajni invaliditet
  • privremena sprečenost za rad (dnevna naknada)
  • troškovi lečenja (finansijski izdaci za lečenje uzrokovanih nezgodom)

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, kada nastane nezgoda ima pravo na:

  • celu osiguranu sumu za slučaj smrti usled nezgode ili potpunog invaliditeta
  • procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet
  • naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode
  • ugovoreni iznos dnevne naknade, ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad

Zainteresovani ste za osiguranje od nezgode?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right