logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguranje putnika u javnom prevozu

Osiguranje putnika u javnom prevozu regulisano je Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Sva pravna i fizička lica koja se bave prevozom putnika u javnom saobraćaju, obavezna su da ugovore osiguranje putnika od posledica nesrećnog slučaja – nezgode.

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, kada nastane nezgoda, u vezi sa putovanjem, ima pravo na:

  • osiguranu sumu za slučaj smrti, ako je usled nezgode nastupila smrt osiguranika
  • procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio trajni invaliditet
  • naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode, kao i naknadu za gubitak zarade usled privremene sprečenosti za rad

Osigurane sume, koje istovremeno predstavljaju i krajnju obavezu Osiguravača, propisane su Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju.

Minimalne osigurane sume iznose za:

  • smrt putnika – 8.000 €
  • invaliditet – 16.000 €
  • troškove lečenja i gubitak zarade – 4.000 €

Zainteresovani ste za osiguranje od nezgode?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right