logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Kolektivno osiguranje zaposlenih

Nezgoda se ne može predvideti niti sprečiti, ali se mogu ublažiti njene posledice zaključivanjem osiguranja od nezgode.

Kolektivno osiguranje zaposlenih mogu zaključiti pravna lica za svoje zaposlene, kojim se obezbeđuje zaštita zaposlenih od posledica povreda zadobijenih na poslu i van posla, kao i zaštita njihovih porodica u slučaju smrti osiguranika kao posledice nesrećnog slučaja ili bolesti.

Kolektivno zaposlenih od posledica nesrećnog slučaja se najčešće ugovara sa pokrićem 24 časa, u toku radnog vremena i van njega. Postoji mogućnost ugovaranja pokrića i samo za vreme obavljanja radnih aktivnosti.

Ko se može osigurati?

 • zaposleni na određeno ili neodređeno vreme
 • lica koja su angažovana za obavljanje povremenih ili privremenih poslova
 • članovi porodice radnika (samo kod određenih osiguravača)

Šta pokriva osiguranje od nezgode?

 • smrt usled nezgode
 • trajni invaliditet
 • privremena sprečenost za rad (dnevna naknada)
 • troškovi lečenja (finansijski izdaci za lečenje uzrokovanih nezgodom)

Korisnik osiguranja, odnosno osiguranik, kada nastane nezgoda ima pravo na:

 • celu osiguranu sumu za slučaj smrti usled neygode ili potpunog invaliditeta
 • procenat od osigurane sume koji odgovara procentu invaliditeta, ako je usled nezgode kod osiguranika nastupio invaliditet
 • naknadu troškova lečenja koje osiguranik sam plati i koji ne padaju na teret zdravstvenog osiguranja, a nastali su kao posledica nezgode
 • ugovoreni iznos dnevne naknade, ako nezgoda ima za posledicu osiguranikovu prolaznu nesposobnost za rad

Premija osiguranja zavisi od:

 • ugovorenih suma osiguranja
 • razreda opasnosti (prema rasporedu zanimanja ili rasporedu delatnosti osiguranika)
 • ugovorene kombinacije osiguranih rizika
 • broja osiguranih lica

Zainteresovani ste za osiguranje od nezgode?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right