logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Kako je organizovana edukacija prodavaca osiguranja?

Svet Osiguranja | Značaj adekvatne edukacije prodavaca osiguranja

Sagovornici časopisa Svet Osiguranja saglasni su da su prodavci osiguranja neizostavni deo misije koja potrebu za osiguranjem i svest o potencijalnom riziku, treba da približi građanima.

“Mogli bismo reći da je danas na tržištu ostao jako mali broj zaista sposobnih, pravih prodavaca koji dobro poznaju osiguravajuće proizvode, kao i nova tržišna pravila”, kaže Nikola Milijević, direktor Instituta za osiguranje.

”U ovom trenutku postoji veliki broj ljudi koji se bave prodajom osiguranja, ali na žalost, kvalitet je u deficitu. Prodaja osiguranja u odnosu na klasičnu prodaju je specifična i zahteva ozbiljan pristup. Osnovni proizvod je “sigurnost”, koje nema bez poverenja u osiguravače i naravno prodavce osiguranja”, izjavio Nenad Srećković, osnivač udruženja CEPEOS – Centar za promociju i edukaciju u osiguranju.

”Prodavci mnogo više pričaju o proizvodima nego o prednostima i koristima tih proizvoda za same klijente” ukazuje Darko Mirković, preduzetnik, konsultant i trener poslovnih veština.