Insurance and Entrepreneurship: a Theoretical and Empirical Analysis of Interdependence

5.900,00 RSD

Autor: prof. dr Vladimir Njegomir

Tvrdi povez, broj stranica: 302

Insurance and Entrepreneurship: a Theoretical and Empirical Analysis of Interdependence (Osiguranje i preduzetništvo: teorijska i empirijska analiza međuzavisnosti) je prva monografija sa primenjenom empirijskom analizom međuzavisnosti osiguranja i preduzetništva. Monografija je nastala kao rezultat nastojanja autora da se potvrde utemeljene teorijske postavke da osiguranje utiče pozitivno na preduzetništvo. Pored toga analiziran je i povratni uticaj preduzetništva na osiguranje kao i zajednički uticaj na ekonomski rast.

Autor je sadržinu monografije obradio korišćenjem ogromnog opusa literature od preko 396 izvora, 30 grafičkih prikaza i 51 tabelarni prikaz. Knjiga predstavlja skladno komponovano delo, čiju strukturu, pored predugovora, zaključaka, literature i podataka o autoru, čini 7 logički zaokruženih celina.

Monografija predstavlja rezultat dugogodišnjih istraživanja autora u predmetnoj oblasti. Bazira se na dosadašnjim istraživanjima, projektima, objavljenim člancima i knjigama profesora dr Vladimira Njegomira. Monografija je u ediciji Tectusa koji izdaje i časopis Svet osiguranja.

Recezenti: Akademik Univ. Prof. Dr.phil. Dr.habil.Wolfgang Rohrbach, Prof. emeritus dr Boris Marović, Prof. dr Zdravko Petrović.

Izvod iz recenzija