Osiguranje i reosiguranje – tradicionalni i alternativni pristupi

4.190,00 RSD

Autor: prof. dr Vladimir Njegomir

Tvrdi povez, broj stranica: 501

Ova knjiga daje sistematiziran pregled agregatne izloženosti rizicima osiguravajućih društava, a detaljno pokriva sve kritične aspekte upravljanja osiguranim rizicima. Za razliku od dosad objavljenih knjiga iz osiguranja i reosiguranja, prvi su put na našim prostorima detaljno obrađena sva kritična pitanja transfera osiguranih rizika na tržište kapitala.

Prof. Njegomir je jedan od najplodnijih mlađih naučnika iz oblasti osiguranja, upravljanja rizikom i reosiguranja. Ima dva doktorata, jedan iz strukturnih finansija u oblasti osiguranja i reosiguranja a drugi u oblasti analize međuzavisnosti osiguranja i preduzetništva.

Recezenti: prof. dr. sc. Marijan Ćurković, prof. dr. Boris Marović