Upravljanje rizicima u osiguranju i reosiguranju

5.900,00 RSD

Autor: prof. dr Vladimir Njegomir

Tvrdi povez, broj stranica: 541

Knjiga je nastala kao rezultat nastojanja autora da se integralno obuhvate sve novine u pogledu ispoljavanja rizika, upravljanja rizicima, osiguranja i reosiguranja ali i da se omogući odgovor na buduće izazove. Monografija se bazira na dosadašnjim istraživanjima, projektima, objavljenim člancima i knjigama profesora dr Vladimira Njegomira.

Autor je sadržinu monografije obradio korišćenjem ogromnog opusa literature od preko 306 izvora, 33 grafika, 56 slika i 12 tabelarnih prikaza. Knjiga predstavlja skladno komponovano delo čiju strukturu, pored predgovora na srpskom i engleskom jeziku, napomena, literature, rečnika stručnih pojmova, registra pojmova i podataka o autoru, čini 17 logički zaokruženih celina, pisanih sa uobičajenim proredom i fontom na 551 stranica.

Recezenti: Prof. emeritus dr Boris Marović, Prof. dr Zdravko Petrović, Akademik Univ. Prof. Dr.phil. Dr.habil.Wolfgang Rohrbach