logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Inovacije nikada ne miruju

Ljubiša Veljković | Milenijum osiguranje
Tržište ima konstantan i zadovoljavajući rast, raste percepcija potrošača za potrebama usluga osiguranja, dok osiguravači počinju da se nadmeću i kvalitetom usluge.

Milenijum osiguranje je nastavilo sa rastom u pogledu ukupne premije osiguranja i tržišnog učešća, pre svega zahvaljujući pronalaženju efikasnih rešenja u cilju pružanja još boljih usluga klijentima.

O važnosti daljeg razvoja tržišta osiguranja u Srbiji, za Centar za Osiguranje govori Ljubiša Veljković, Predsednik Izvršnog odbora Milenijum osiguranja.

Da li je prošla godina donela očekivan rezultat, u skladu sa planovima Milenijum osiguranja?

Prethodna godina je nastavak dobro uloženog napora koji su doneli očekivane i zadovoljavajuće rezultate u poslovanju naše kompanije, a koji se ogledaju u realizaciji postavljenih ciljeva, ali i obezbeđivanju pretpostavki za stabilnim poslovanjem u budućnosti.

Koji segment osiguranja će biti u fokusu daljeg razvoja?

Fokus našeg razvoja je jedinstven i ogleda se u nastavku razvoja kanala prodaje i proizvoda, poboljšanje kvaliteta usluge i nastavak razvoja kadrovskog potencijala. Dosta se trudimo da balansirano razvijamo sve navedeno.

Kakve su Vaše procene u vezi sa tržištem osiguranja u Srbiji za naredni period?

Tržište ima konstantan i zadovoljavajući rast, raste percepcija potrošača za potrebama usluga osiguranja, dok osiguravači počinju da se nadmeću i kvalitetom usluge. Verujem da će doći do dodatnog ukrupnjavanja u narednom periodu na tržištu osiguranja.

milenijum-osiguranje

Šta vidite kao najveće izazovi za ukupno tržište osiguranja, ali i samu kompaniju?

Solvency 2 je jedan od izazova za sve nas i najznačajniji. Veoma brzo ćemo biti u prilici da vidimo na kojim nivoima smo dočekali ovaj standard.

U kojoj meri ste okrenuti inovacijama u kreiranju ponude osiguranja?

Paleta proizvoda nam se proširila u prethodnih dve ili tri godine. Dodatno i postojeći proizvodi su trpeli redizajniranja. Naravno, inovacije nikada ne miruju i trudimo se da ponudimo nešto drugačije, ne da bi smo privukli pažnju, već pre svega da bi smo klijentima pružili drugačije i alternativnije proizvode.

Osiguranje kao usluga je dosta konzervativna, međutim poslednja decenija nam je donela veliki broj različitih mogućnosti, od osiguranja velikih industrijskih i civilnih rizika po specifičnim i na poseban način skrojenim uslovima, pokrićima za rizike terorizma, pa do sajber rizika i sl. Dakle i ova industrija se menja i zahteva nove forme.

Digitalizacija je važna tema u osiguranju. Koriste li klijenti aplikacije za online kupovinu osiguranja?

Tako je, digitalizacija postaje sve prisutnija tema u našim poslovanjima. Mnogi digitalizaciju tumače u delu on-line prodaja i servisa, međutim, tema ja poprilično zahtevnija i pre svega se odnosi na digitalizaciju velikog dela poslovnih procesa.

5-plus-milenijum-osiguranje

On-line kupovina je sve prisutnija, možete na našem portalu videti aplikacije za kupovinu osiguranja domaćinstva, pomoći na putu, putne asistencije. Potrošači sve više obraćaju pažnju na ovaj način kupovine polisa osiguranja.

Novi vizuelni identitet Milenijum osiguranja, dobio je na pozitivne kritike. Koliko je važna komunikacija?

Komunikacija koju sprovodimo sa našim osiguranicima i širom javnosti ima dobar efekat, kako na samo prodaju polisa, tako i na stvaranje slike o brendu kojeg kreiramo i njegovom jačanju. Jako smo zadovoljni rezultatima koje nam je donela promena vizuelnog identiteta kompanije, a naročito što se dogodila u periodu kada smo započeli sa ključnim promenama i reorganizacijom.

Ulažete u sopstvenu prodajnu mrežu. Koje su prednosti i nedostaci internog kanala prodaje?

Verujem da Interna prodajna mreža kao i bilo koji od kanala prodaje nema nedostatke već specifičnosti, naročito u momentu kada je razvijena. Ono što je prednost ovog kanala prodaje je stabilnost poslovanja na dugi rok i lojalnost klijenata koju ovaj kanal prodaje obezbeđuje.

Može li se ostvariti rast premije osiguranja veći od rasta životnog standarda građana?

Kako da ne, rast premije je kod nas i posledica niske penetracije u prošlosti, tako da možemo tumačiti da se kumulativnim efektom, povećanjem životnom standarda i povećanjem penetracije, rast može ubrzati iznad rasta životnog standarda.

Šta je presudno? Edukacija zaposlenih ili potencijalnih osiguranika.

Ovo nije supstituvno, već komplementarno tumačenje. Dobro edukovani zaposleni na svim mestima u Kompaniji, obezbeđuju edukaciju postojećih i potencijalnih osiguranika, oštećenih lica i korisnika naknade iz osiguranja.

Sada mogu sa jedne velike vremenske distance da poredim recimo pitanja klijenata o širini kasko pokrića i broju ponuda koje prikupljaju u odnosu na periode kada se ovih pojava nije bilo. I to je jako dobro. Zato osiguravači imaju jako veliki zadatak da utiču na edukaciju na svim mestima, a da diferencijacijom ponuda obezbede raličite mogućnosti klijentima. I svi radimo na tome.

Na osiguranje ne treba da gledamo kao na trošak. Zbog čega je to bitno?

Osiguranje u svojoj suštini i nije trošak već renta kapitala. Potrebno je razmišljati na način, da je za svega par procenata u odnosu na vrednost vozila, to vozilo i osigurano od velikog broja rizika i visoke frekfencije nastanka štetnog dogadjaja, od svega par promila od vrednosti stana, taj isti stan osiguran od takođe popriličnog broja rizika.

Ja sam za svoju porodicu i sebe ugovorio nekoliko polisa. Od osiguranja života, zdravstvenog osiguranja, stana, vozila i odgovornosti. I to je jeftinije u odnosu na moguće štetne događaje.

Kakve poslovne rezultate je Milenijum osiguranje postavilo za ovu godinu?

U ovoj godini očekujem da Milenijum ostvari rast premije brži od rasta tržišta, rast profita, uvećanje investicionog portfolija i da pripremimo potrebnu kapitalnu adekvatnost za novi standard u koji ulazimo u narednoj godini, Solventnost II.

Šta sebi lično postavljate kao cilj u narednom periodu?

Bio bih zadovoljan kontinuitetom postignutim i to smatram jednim od ciljeva i velikim uspehom.

Izvor: Centar za Osiguranje