logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Osiguravači primetno ističu kvalitet usluge

Ljubiša Veljković | Predsednik IO Milenijum osiguranje
Osiguravači primetno ističu kvalitet usluge kao jedan od bitnih komparativnih prednosti, uz cenu osiguranja, koja je i dalje dominantan prodajni instrument.

Polovinom godine objavili ste odlične poslovne rezultate u prvoj polovini godine. Kakva je situacija sada, krajem godine?

Prva polovina godine i intenzivan rast koji smo imali stvorili su nam pretpostavke za uspešnu realizaciju planskih ciljeva. U drugoj polovini godine dolazi do opadanja produktivnosti našeg pojedinačno najvećeg kanala prodaje i nadam se da je u pitanju promenljiv kontraciklični trend. U svakom slučaju, očekujemo rast u odnosu na prethodnu godinu i pozitivne promene kod svih ključnih parametara.

Najavili ste da ne odustajete od petogodišnjeg plana razvoja. Šta to podrazumeva?

Petogodišnji plan podrazumeva razvoj i širu diversifikaciju kanala prodaje, razvoj proizvoda, naročito iz „Retail” i SME segmenta, restrukturiranje porftelja po vrstama osiguranja, razvoj prodajne infrastrukture. U suštini, petogodišnji poslovni plan predstavlja našu nameru da Milenijum osiguranje uveća broj klijenata, bude teritorijalno zastupljeniji i bude spreman da odgovori zahtevima u svim vrstama osiguranja.

milenijum-osiguranje

Kako ocenjujete trenutnu poziciju Milenijum osiguranja na srpskom tržištu?

Milenijum osiguranje i njegovi pravni prethodnici posluju na našem tržištu 26 godina i možemo reći da je trenutna pozicija u segmentu osiguranja vozila zadovoljavajuća, dok u ostalim vrstama neživotnih osiguranja ima velikog prostora za razvoj, što sam naveo u prethodnom odgovoru.

Kakav je odnos između osiguravajućih kuća u Srbiji? Da li su i Dani osiguravača primer da oni posluju u uslovima zdrave konkurencije?

Konkurencija je i u broju i u prisustvu lokalnih, regionalnih i svetskih osiguravača veoma jaka i primetna je visoka tržišna saturacija. Svakako, prisutna je zdrava konkurencija i ono što je dobro, pre svega, za klijente i korisnike osiguravajućih pokrića – osiguravači primetno ističu kvalitet usluge kao jedan od bitnih komparativnih prednosti, uz cenu osiguranja, koja je i dalje dominantan prodajni instrument.

Kakvi su planovi kompanije u narednoj godini?

Jako nam je važno da ostvarimo kontinuitet dobrih poslovnih rezultata iz prethodnih nekoliko godina. Nameravamo da zakoračimo u još jednu vrstu osiguranja koju nismo imali u našoj paleti proizvoda, da dodatno ojačamo internu prodajnu mrežu i eksterne institucionalne kanale prodaje, da se adekvatno pripremimo za „Solvency2” i da nastavimo sa unapređenjem kadrovskog potencijala, kao preduslova održivog poslovanja u budućnosti.

Izvor: BizLife