logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Zadovoljan klijent je najbolja preporuka

Goran Crnomarković | AIG
Još uvek je zastupljeno mišljenje da je osiguranje obaveza i posmatra se sa aspekta eventualnog dobitka, a ne kao umanjenje rizika.

O potrebi unapređenja odnosa sa korisnicima osiguranja, ulozi i značaju brokera za dalji razvoj tržišta osiguranja i poslovnim rezultatima, za Centar za Osiguranje, govori direktor i osnivač društva za posredovanje u osiguranju AIG doo, Goran Crnomarković.

Šta vidite kao najveći izazov na tržištu osiguranja u Srbiji?

Tržište osiguranja u R. Srbiji je još uvek u fazi razvijanja i verovatno najveći izazov je da potencijalni osiguranici shvate značaj i pravu svrhu osiguranja, pogotovo kada pričamo o vrstama osiguranja koja nisu Zakonom propisana kao obavezna, kao što je osiguranje imovine, odgovornosti, nezgode i životnog osiguranja.

Još uvek je zastupljeno mišljenje da je osiguranje obaveza i posmatra se sa aspekta eventualnog dobitka, a ne kao umanjenje rizika i izbegavanje eventualnih gubitaka. Takođe, smatram da osiguravajuća društva treba da budu spremnija da preuzmu različite rizike i da u narednom period ponude nove vrste osiguranja.

Možete li nam reči nešto više o značaju posrednika u osiguranju?

Posrednici u osiguranju su sve značajniji u sklapanju ugovora o osiguranju zbog njihove objektivnosti i nezavisnosti od bilo kog pojedinačnog društva za osiguranje. Smatram da je baš naš zadatak da povećamo poverenje potencijalnih osiguranika u osiguranje našim profesionalnim pristupom i uvek otvorenim i iskrenim predočavanjem činjenica klijentu.

Takođe, činjenica je da posrednici kupcu usluge osiguranja mogu ponuditi stvarno najkvalitetniju ponudu jer imamo mogućnost da za svaku vrstu osiguranja nađemo odgovarajućeg osiguravača koji odgovora klijentu.

Stiče se utisak da usluge posrednika koriste isključivo velike kompanije, da li je baš tako?

Moguće da je to statistički tačno, ali to nije slučaj kod našeg društva za posredovanje. Naši klijenti su kako velika pravna lica, tako i manja pravna lica i pojedinci. Ono što mi pokušavamo, i nadam se da u tome uspevamo, je da svakom klijentu posvetimo dovoljno pažnje i vremena, neovisno od njegovog učešća u našem portfelju.

Koje usluge posrednika u osiguranju koriste fizička lica?

Kod nas fizička lica najčešće zaključuju osiguranje stana, kasko osiguranje vozila i u poslednje vreme sve više se primećuje zainteresovanost osiguranika za zaključenje polisa osiguranja života koje se po dospeću može iskoristiti za potrebnu investiciju u tom trenutku ili za mesečne isplate kao dodatak redovnim primanjima koje osiguranik dobija u vidu plate ili penzije.

Koliko poverenje i dobra preporuka otvara vrata ka novim klijentima?

To je jedan od glavnih postulata našeg društva za posredovanje, tj. zadovoljan klijent i njegova preporuka je najbolji marketing koji se može dobiti. Kao što smo rekli mi pokušavamo da svakom klijentu posvetimo dovoljno vremena i da izađemo u susret svakom pojedinačnom zahtevu.

Pokušavamo da ponudimo najbrže i najkvalitetnije rešenje za svaki problem.

Kakav je odnos brokera za osiguravajućim kompanijama. Koja su Vaša iskustva?

Naša iskustva na ovom polju su bolja nego sto smo se mogli i nadati. Osiguravajuća društva su uvek bila tu da nam izađu u susret u vezi sa svakim zahtevom koji imamo u želji da udovoljimo klijentu. Uveren sam da će se ova praksa nastaviti i u budućnosti.

Sa kojim izazovima se suočavate u radu?

Najveći izazov je kao što smo već pomenuli, da osiguranici i lica koji razmatraju da zaključe osiguranje shvate da je korist osiguranja u otklanjanju neizvesnosti i rizika. Svrha osiguranja nije zarada ukoliko se desi neželjeni slučaj nego otklanjanje posledica i naknada za pretrpljenu štetu.

Ugovarate osiguranje za samog sebe, sigurnost vaše porodice i vaš miran san.

Da li je cena primarni faktor odlučivanja klijenata osiguranja?

Kao posrednici u osiguranju, našim klijentima uvek prezentujemo sve ponude sa isticanjem proizvoda koji je najbolja mešavina cene i kvaliteta a naravno konačna odluka o izboru ponude je uvek na klijentu. Često cena igra presudnu ulogu ali po našem mišljenju nikad ne sme da se zanemari kvalitet proizvoda.

Koja vrsta osiguranja je najzastupljenija u Vašem portfelju?

Naš portfelj se sastoji od svih vrsta osiguranja, ali prevagu odnosi osiguranje imovine, kasko osiguranje vozila i životno osiguranje.

Na koji način možete pomoći klijentima u rešavanju šteta?

Jedan od zadataka posrednika osiguranja je pored pribavljanja ponuda za ugovaranje polisa osiguranja, tumačenja istih i pomoć klijentima kod eventualnog nastanka štete. Pomažemo klijentima prvenstveno savetima kako da se podnese zahtev za naknadu štete i upućivanjem u sva njihova prava koja proističu iz zaključenog ugovora o osiguranju.

Da ste zadovoljni dosadašnjim poslovnim rezultatima i na koji uspeh ste lično ponosni?

Naše opredeljenje kao relativno novog društva koje posluje na tržištu osiguranja u R. Srbiji poslednje tri godine je prvenstveno kvalitet naše usluge i drago nam je da naglasimo da uspevamo da zadržimo kontinuitet kvalitetne usluge i pored činjenice što se naš portfelj udvostručio u 2018. godini i za isti period društvo će iskazati dobit.

Očekujemo sličan rezultat i u 2019. godini i širenje mreže klijenata i saradnika. Takođe, u dosadašnjem radu nemamo ni jedan upućen prigovora na naš rad.

Koju poruku možete poslati sadašnjim i potencijalnim klijentima?

Prvenstveno želimo da se zahvalimo svim našim dosadašnjim klijentima na ukazanom poverenju koje smo, nadam se, opravdali i daćemo sve od sebe da zadržimo kvalitet usluge i dostupnosti kako za naše postojeće klijente tako i za sve nove koje očekujemo u 2019.godini.

Voleli bi da zaključimo sa našim sloganom a to je: Kontaktirajte nas i pružite nam priliku da pokažemo da smo drugačiji. Hvala!

Izvor: Centar za Osiguranje

Tagovi: #osiguranje   #aig