Počnite planirati

Zašto je osiguranje potrebno?


OSIGURANJE u savremenom svetu je ekonomska potreba svih lica, a dilemu možemo imati samo kod izbora od kojih rizika se nužno moramo zaštititi.

zasto-je-osiguranje-potrebnoUzimajući u obzir sve moguće rizike koji nas okružuju, kao i vreme u kome živimo, potreba za osiguranjem nameće se sama po sebi. Napraviti pravi izbor znači, sagledati sa jedne strane sadašnje i buduće potrebe i iste uskladiti sa raspoloživim budžetom.

SMISAO osiguranja nije mogućnost zarade pojedinca, već obezbeđenje ekonomske sigurnosti, odnosno zaštita života i imovine od posledica nastupanja štetnog događaja.

 

ZAŠTO JE POTREBNO…