logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2022 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Putno Osiguranje

Ne dozvolite da Vam bilo šta pokvari putovanje, zaštitite se polisom putnog osiguranja na vreme!

Putno osiguranje pruža potpunu i pouzdanu zaštitu dok ste na privremenom putovanju i boravku u inostranstvu u slučaju iznenadnih bolesti ili nesrećnog slučaja.

Koje pokriće obuhvata?

 • troškovi nužnog medicinskog tretmana (ambulantni tretman, lekovi, bolničko lečenje, transport …)
 • putna asistencija (razne savetodavne usluge u vezi hitnog putovanja …)
 • pravna asistencija (organizovanje pravne pomoći, obezbedenje usluga prevodioca …)

Kao što su…

 • ambulantni zdravstveni pregledi
 • hitne stomatološke intervencije
 • medicinski prevoz i hospitalizacija
 • povratak dece i bolesnika u zemlju prebivališta
 • nabavke neophodnih lekova i medicinskog materijala
 • drugi troškovi koji su u vezi sa iznenadnom bolešću ili povredom.

Uz dodatno uračunat ski rizik, pokriveni su troškovi za sve slučajeve koji zahtevaju hitnu medicinsku pomoć, stručnu medicinsku pomoć na ski stazi, prevoz helikopterom ili drugim sredstvom od ski staze do bolnice i dr.

Vreme trajanja osiguranja

Osiguranje se ugovara u maksimalnom trajanju do 365 dana (zavisno od opcije), za jedno ili više putovanja. Osiguravajuće pokriće važi samo u inostranstvu. Osiguranje stupa na snagu prelaskom granice Republike Srbije, a prestaje pri povratku u zemlju.

Putno osiguranje sprovodi se preko asistenske kompanije (osiguravača) koja imaju svoju mrežu pružalaca zrdavstvenih i drugih usluga na teritoriji celog sveta.

Kako se ugovara?

 • kao individualno, grupno ili porodično osiguranje.

Šta je potrebno da uradite u slučaju bolesti ili nezgode?

U slučaju da Vam je potrebna asistencija usled iznenadne bolesti ili nesrećnog slučaja, potrebno je da učinite sledeće:

 • pozovite kontakt centar osiguravača (asistenske kuće) da bi ste dobili neophodne informacije i pomoć (npr.koja zdravstvena ustanova Vam može pružiti pomoć…)
 • u slučaju da niste u mogućnosti da nazovete kontakt centar osiguravača (asistenske kuće), pre pregleda, pokažite polisu lekaru ili osoblju bolnice kako bi oni prijavili osigurani slučaj
 • sledite sva uputstva koja dobijete od predstavnika asistenske kompanije i osiguravača, u cilju brže i efikasne intervencije
 • sačuvajte originalnu medicinsku dokumentaciju i originalne račune radi nadoknade (refundacije) troškova kada se vratite u zemlju.

Osiguranicima se u hitnim situacijama ostavlja mogućnost da mogu koristiti usluge putnog osiguranja i preko relevantnih zdravstvenih ustanova sa kojima osiguravači nemaju direktnu saradnju. U tom slučaju, Osiguravači će samim Osiguranicima isplatiti (refundirati) troškove pruženih zdravstvenih usluga koje su ugovorene njihovom polisom.

Zašto putno osiguranje?

I kod pažljivo isplaniranih putovanja u inostranstvo, može se dogoditi nešto nepredviđeno.

Potpuni doživljaj lepote putovanja može biti narušen raznim neprijatnostima, iznenadnim bolestima ili nezgodama.

Najčešća pitanja vezana za osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja

Osiguranje važi od momenta prelaska naše granice, što znači da važi i u zemljama kroz koje se prolazi (tranzit) do krajnje destinacije (npr. u Severnoj Makedoniji na putovanju do Grčke).

Ako više odraslih osoba (i/ili deca) putuju zajedno, dobija se jedna polisa sa navedenim ličnim podacima osoba koje putuju, a glasi na ime osobe koja uplaćuje premiju i koja se tom prilikom potpisuje.

Ukupna premija (cena osiguranja) je zbir premija izračunatih po individualnoj tarifi (ukoliko osobe koje putuju nisu porodica za šta važe posebne tarife).

Polisa osiguranja se može platiti karticom ukoliko prodajno mesto ima POS terminal, odlaskom u banku-uplatnicom (što je komplikovanije), elektronskim putem preko računa Ugovarača ili preko računa pravnog lica, ukoliko je pravno lice Ugovarač osiguranja.

Osigurana suma zavisi od destinacije na koju se putuje.

Standardna suma za EU iznosi od 30.000€ do 35.000€ (u zavisnosti od osiguravača).

Da. Pravno lice za potrebe obavljanja svoje delatnosti može biti Ugovarač osiguranja, ali se na polisi obavezno navode i Osiguranici.

U zavisnosti čiju polisu posedujete, pojedini Osiguravači ostavljaju mogućnost da u slučaju da produžavate boravak u inostranstvu, možete produžiti i period osiguranja.

Preporučujemo Vam da se o mogućnosti produžetka osiguravajućeg pokrića direktno informišite kod Osiguravača čiju polisu posedujete.

Ne postoji ograničenje u pogledu broja prijavljenih osiguranih slučajeva.

Ograničenje postoji samo u limitima za pojedine osigurane slučajeve, odnosno sumi osiguranja naznačenoj na samoj polisi.

Strano lice može kupiti polisu putnog osiguranja ukoliko ima prijavljeno boravište u našoj zemlji i pod uslovom da ne putuje u zemlju iz koje je, odnosno čiji je državljanin.

Osiguravajuće pokriće putnog osiguranja za stranca ne važi u našoj zemlji kao i u zemlji čiji je državljanin.

Zainteresovani ste za putno osiguranje?

Kontaktirajte nas za svaku pomoć

[]
1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right