logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Statistika svetskog tržišta osiguranja. Ko je gde?

NEW YORK • Insurance Information Institute izdao je publikaciju koja objedinjuje međunarodnu statistiku osiguranja, kao odgovor na globalizaciju tržišta osiguranja.

Informacije uključuju 90 zemalja sveta, a nama su posebno značajni podaci za region Jugoistočne Evrope.

UKUPNA premija SAD, Japana i Velike Britanije iznosi skoro 45% ukupne svetske premije osiguranja.
top-10-zemalja-sa-najvecom-premijom-osiguranja
UKUPNA premija osiguranja Srbije iznosi svega 0,02% ukupne premije u svetu.
drustva-za-osiguranje-sa-najvecom-premijom-nezivotnog-osiguranja-srbija-2014 drustva-za-osiguranje-sa-najvecom-premijom-zivotnog-osiguranja-srbija-2014