generali osiguranje

Dragan Filipović | Generali osiguranje
Prva kompanija u Srbiji koja već sada ima mogućnost da klijenti preko mobilnog telefona mogu da kupe dve vrste osiguranja, polisu putnog osiguranja i polisu domaćinstva.

Saznaj više