logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

SRBIJA: Analiza tržišta osiguranja

SRBIJA • Mogućnosti TRŽIŠTA osiguranja u Srbiji nisu dovoljno iskorišćene.

OSIGURANO je veoma malo građana i njihove imovine, kao i imovine pravnih lica, tako da postoji veliki prostor za razvijanje zdravog i efikasnog tržišta koje bi doprinelo i razvoju same države.

UČESNICI na tržištu osiguranja.

U Srbiji, prema poslednjim zvaničnim podacima, posluje 24 osiguravajućih društava, sa preko 11.000 zaposlenih. Isključivo poslovima Osiguranja bavi se 20 društava, a poslovima Reosiguranja 4 društva.

Od društava koja se bave poslovima osiguranja, isključivo životnim osiguranjem bavi se njih 5, isključivo neživotnim osiguranjem 9, a i životnim i neživotnim osiguranjem 6 društava. Posmatrano prema vlasničkoj strukturi kapitala, od 24 društava za osiguranje, 18 je u većinskom stranom vlasništvu, a 6 u domaćem vlasništvu.

Pored društava za osiguranje, na tržištu posluju i: 20 banaka koje su dobile saglasnost za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, 95 pravnih lica (društava za posredovanje u osiguranju i društava za zastupanje u osiguranju), 113 zastupnika u osiguranju (fizičkih lica – preduzetnika), dok su ovlašćenje za obavljanje poslova zastupanja u osiguranju, odnosno ovlašćenje za obavljanje poslova posredovanja u osiguranju dobila 15.545 fizička lica (izvor NBS- izveštaj za 2015. godine).
UKUPNA godišnja premija osiguranja u Srbiji kreće se oko 665 miliona €, što predstavlja rast od 16,6%

ukupna-premija-po-stanovniku-2015-srbija-hrvatska-slovenija Ukupna premija osiguranja u Srbiji iznosi 2% bruto društvenog proizvoda (BDP), i u porećenju sa EU (7,6%), tržište osiguranja je i dalje nerazvijeno.

Ukupna godišnja premija osiguranja po stanovniku u Srbiji iznosi 93 €, što je u poređenju sa Hrvatskom (272 €), a posebno Slovenijom (964 €) ispod mogućnosti.

SEKTOR osiguranja direktno zavisi od ukupnog razvoja ekonomije.

Sektor osiguranja u Srbiji je i dalje nerazvijen i po stepenu razvijenosti, nalazi se znatno ispod proseka zemalja članica Evropske unije.

Takva situacija na tržištu osiguranja, delimično je uslovljeno niskim životnim standardom, ali i nedostatkom kulture osiguranja, odnosno nepoznavanjem prednosti osiguranja.

S obzirom na tendenciju da ukupna privreda očekuje značajan rast i potencijal koji postoji na tržištu osiguranja, očekivanja su da će ukupna premija osiguranja u narednom periodu i dalje pokazivati rast.

Međutim, u poređenju sa grupom zemalja u razvoju i zemljama Centralne i Istočne Evrope, kao i činjenicom da se zemlje kao što su Rumunija i Turska nalaze iza Srbije, može se zaključiti da je Srbija na zadovoljavajućem mestu.

ŽIVOTNO osiguranje.

struktura-premije-osiguranja-srbija-2015Kada je u pitanju ŽIVOTNO osiguranje, Srbija i pored značajnog rasta, ima izrazito nisku premiju osiguranja, oko 22 € po stanovniku godišnje.

POZITIVAN pomak je primetan, ukoliko se posmatra struktura ukupne premije, budući da udeo ŽIVOTNOG osiguranja blago raste i kreće se oko 23,9% (u razvijenijim zemljama EU-a iznosi preko 50%).
Domaće tržište osiguranja karakteriše stabilnost, odnosno solventnost i likvidnost.

Uočava se POBOLJŠANJE pokazatelja razvijenosti tržišta, u 2015. god, u odnosu na prethodne godine, što je posledica, pre svega, RASTA premije životnog osiguranja po stopi od 21%.

OČEKIVANJA razvoja TRŽIŠTA osiguranja u narednom periodu…

Očekivanja su da će srpsko tržište osiguranja nastaviti da se razvija brže od susednih zemalja. Ukratko, u narednih nekoliko godina, očekuje se uvećanje potencijala srpskog tržišta osiguranja.

PREDVIĐANJA su da će se nastaviti realan rast u segmentu ŽIVOTNOG osiguranja, kao i zdravstvenog i penzionog osiguranja koje tek treba da pokaže pravi potencijal. Od drugih osiguranja izdvojili bi osiguranje poljoprivrede (osiguranje useva…), kao i rast u segmentu obaveznih osiguranja.

Zbog toga i ne čudi što je u Srbiji prisutan veliki broj ozbiljnih svetskih Osiguravača, koji naše tržište smatraju jednim od perspektivnijim u Evropi.

Pored ekonomskog razvoja, koji je od presudnog značaja, potrebno je raditi na PROMOCIJI i podizanju nivoa svesti, odnosno EDUKACIJI građana o važnosti osiguranja i načina na koji funkcioniše.guranja

Većina Osiguravača planira uvođenje novih proizvoda osiguranja, veću usmerenost ka klijentima, jačanje i uvođenje novih kanala prodaje, dok će se pojedini usmeriti na unapređenje direktne prodaje.

Pojedini Osiguravači se usmeravaju i promovišu on-line prodaju, bankoosiguranje ili kreiraju specifične proizvode za mala i srednja preduzeća, odnosno žele da povećaju prisutnost u određenim vrstama osiguranja.

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…