Počnite planirati

Tržište osiguranja


Mogućnosti TRŽIŠTA osiguranja u Srbiji nisu dovoljno iskorišćene.

Osigurano je veoma malo građana i njihove imovine, kao i privrednih subjekata, tako da postoji veliki prostor za razvijanje zdravog i efikasnog tržišta koje bi doprinelo i razvoju same države.

Razvijenost sektora osiguranja u Srbiji, kada je u pitanju iznos ukupne premije osiguranja je dosta niži od proseka EU. To je sa jedne strane potpuno razumljivo, kada se uzmu u obzir sve okolnosti, a posebno nizak standard i nedovoljna edukacija stanovništva.

 BUDITE u toku…