logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2023 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

TARA Partner

Društvo za posredovanje u osiguranju TARA Partner d.o.o. Beograd obavlja poslove posredovanja u osiguranju koji se odnose na pregovaranje sa društvima za osiguranje o zaključenju ugovora o osiguranju, na prikupljanju ponuda i pripremi za zaključenje ugovora o osiguranju, na pružanju pomoći pri izvršavanju prava i rešavanju odštetnih zahteva.

Posredujemo između osiguranika čije interese zastupamo i osiguravajućih kompanija.

Osigurajte se koristeči naše usluge posredovanja u osiguranju potpuno besplatno!

Tim TARA Partner čine profesionalni, obrazovani i stručni kadrovi. Poslovno iskustvo, ugled, kao i veliki broj osiguranika sa kojima imamo dugogodišnju saradnju, garancija su kvaliteta naših usluga.

U saradnji sa partnerima, obezbeđujemo najbolje ponude osiguranja i adekvatno pokriće prilagođene vašim potrebama.

Prednosti saradnje sa našom kompanijom su ušteda vremena, smanjenje troškova poslovanja, dostupnost ponuda više osiguravajućih kuća, stručna pomoć pri odabiru pokrića kao i nezavisna podrška u naplati šteta.

Posrednik u osiguranju TARA Partner poseduje saglasnost i dozvolu Narodne banke Srbije za obavljanje poslova posredovanja u svim vrstama osiguranja.

Osiguranje u skladu sa Vašim potrebama i mogućnostima. Iskoristite specijalne ponude i povoljnosti.

Lokacije