logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Životno osiguranje preuzima mesto imovinskim osiguranjima!

SRBIJA • U strukturi portfelja i dalje dominira osiguranje od autoodgovornosti, koje čini 35,8 odsto ukupne premije. Sledi životno osiguranje sa 21,5 odsto, koje zauzima mesto imovinskim osiguranjima zbog pada te vrste osiguranja od 0,1 odsto.

Izvor: Svet osiguranja

Analiza strukture portfelja osiguravača

Ukupna premija, prema poslednjim podacima Narodne banke Srbije, u trećem kvartalu prošle godine iznosila je 60,6 milijardi dinara (506 miliona evra) što je rast od 18 odsto, u odnosu na isti period prethodne godine. Ipak nedovoljno u poređenju sa susednim zemljama. Analitičari često ukazuju da je premija osiguranja znatno niža u Srbiji nego na tržištima u regionu, koja su razvijenija, na primer u Hrvatskoj, premija iznosi oko 900 miliona evra, dok je u Sloveniji 1,4 milijarde evra.

Kad se posmatra struktura premije, dominantno je učešće neživotnih osiguranja u ukupnoj premiji i iznosi 78,5 odsto, a životnih 21,5 odsto, navodi se u Izveštaju NBS u poslednjih devet meseci prošle godine. Premija neživotnih osiguranja beleži rast od 17,1 odsto na kraju trećeg kvartala prošle godine u odnosu na isti period 2014. godine, dok je rast učešća životnih osiguranja sa 20,9 odsto (u istom periodu 2014. godine) posledica nominalnog rasta tih osiguranja od 21,3 odsto.

U strukturi premije, prema vrstama osiguranja, bilo je promena, ali može se reći da je sličan izgled portfelja kao u istom periodu prethodne godine.

????????????????

I dalje dominira osiguranje od autoodgovornosti, koje čini 35,8 odsto ukupne premije. Međutim, u trećem kvartalu pretprošle godine imovinska osiguranja sledila su po udelu autoosiguranje, dok u prvih devet meseci prošle godine životno osiguranje sa 21,5 odsto zauzima mesto imovinskih zbog pada te vrste osiguranja od 0,1 odsto. Posle životnog u trećem kvartalu 2015. godine, sledi osiguranje imovine od 20,4 odsto i kasko sa 7,8 odsto.

Primetan je blagi rast učešća premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja sa dva odsto u trećem kvartalu pretprošle godine na 2,1 odsto, u istom periodu prošle godine.

Na domaćem tržištu posluju 24 osiguravajuće kuće, tri manje nego u istom periodu prethodne godine uz povećanje broja zaposlenih na 11.173, po stopi od 0,2 odsto. Isključivo poslovima osiguranja bavi se 20 društava, dok se poslovima reosiguranja bave četiri društva. Od društava koja se bave poslovima osiguranja isključivo životnim osiguranjem bavi se pet društava, isključivo neživotnim osiguranjem devet, a životnim i neživotnim osiguranjem šest kompanija. Kad se posmatra vlasnička struktura kapitala od 24 društva za osiguranje 18 je u većinskom stranom vlasništvu, dok je šest u domaćem vlasništvu.

Po iznosu premije prednjači Dunav osiguranje čija premija iznosi 21,4 milijarde dinara, sledi Generali osiguranje sa premijom od 18,6 milijardi, premija DDOR osiguranja iznosi 9,4 milijarde dinara, Wiener Städtische osiguranje ostvarilo je premiju od 7,8 milijardi dinara na kraju prošle godine, Uniqa (životno i neživotno) ukupno 5, 9 milijardi dinara.

Izvor: Svet osiguranja, autor Olivera Bojić
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…