logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2024 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Životno osiguranje i uloga medija u Srbiji

Konferencija DCC | Centar za Osiguranje | Beograd

Panel diskusija Danas Conference Center
Nenad Srećković | Danas Conference Center