logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

SIGURNOST za samo 11 dinara dnevno!

SRBIJA • Kompanija Wiener Städtische osiguranje pokrenula je akciju Sa nama je Vaš dom u sigurnim rukama“ u okviru koje će se klijentima odobravati popust od 10% za imovinsko osiguranje kuća, stanova, stvari i članova domaćinstva. Akcija traje u periodu od 01.05. do 30.06.2016. godine.
Sa nama je Vaš dom u sigurnim rukama
U okviru rizika koji se mogu ugovoriti ovim osiguranjem, od skoro su u ponudi i dva aktuelna rizika od poplave i bujice. „Često nismo svesni svih neželjenih dešavanja koja mogu da ugroze našu imovinu koju godinama stičemo. Nažalost, događa se da ona nestane za tren. Jedna od takvih situacija bila je i katastrofalna poplava 2014. godine. Njene posledice mnogi još uvek trpe jer nisu u mogućnosti da se vrate u svoje domove. Da bismo se zaštitili od ovakvih i sličnih rizika, bilo bi dobro razmisliti i o osiguranju domaćinstva i članova domaćinstva.“ izjavila je Katarina Krstajić, Korporativni PR menadžer kompanije Wiener Städtische osiguranje. Svima onima koji se odluče da u maju i junu zaključe ugovor o ovom osiguranju, kompanija Wiener Städtische osiguranje nudi mogućnost da to učine po posebnim uslovima, odnosno sa popustom od 10% na ugovorenu premiju. wiener-osiguranje-stanova-stvari-i-clanova-domacinstva
Osnovne prednosti ovog osiguranja su:
  •    •  povoljna premija osiguranja od 11 dinara dnevno (uključeni svi rizici);
  •    •  sami birate iznos na koji želite da Vaša imovina bude osigurana;
  •    •  dobijate najbržu isplatu štete na tržištu
  •    •  i veliku širinu pokrića.
Ono što se ovim osiguranjem može zaštititi jesu kuća ili stan, pomoćni objekti u zgradi, stvari domaćinstva i stakla na objektu od rizika kao što su: požar i udar groma, izlivanje vode iz instalacija, eksplozija, oluja i grad, poplava i bujica, dok se stvari u domaćinstvu i stakla na objektu mogu  osigurati od provalne krađe i razbojništva, kao i loma stakla. Uz to, članove svog domaćinstva možete osigurati od odgovornosti prema trećim licima, ali i od smrti i trajnog invaliditeta. Treba imati na umu da, kada se neželjeni događaj desi, čak i najmanja šteta može doneti velike neplanirane izdatke. U tom trenutku ova polisa će biti prva pomoć i najkraći put ka izlasku iz takve situacije.
VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…