logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Vlasnici vozila neće biti oštećeni…

UOS • Najave pojedinih vlasnika tehničkih pregleda da će kupovina polise osiguranja od AO direktno od osiguravajućih društava ili posrednika vratiti građane na šaltere MUP, nisu tačne. Cilj tih tekstova nije informisanje, već zbunjivanje, izjavio je za medije generalni sekretar Udruženja osiguravača Srbije Duško Jovanović.

Vlasnici vozila neće biti oštećeni niti vraćeni na šaltere

On je podsetio da se ni do sada polisa osiguranja nije kupovala samo i isključivo na tehničkom pregledu.

Predsednik UO Udruženja osiguravača Srbije i generalni direktor Dunav osiguranja Mirko Petrović rekao je na početku panela da su podaci optimistični i da je u odnosu na prošlu godinu tržiste poraslo za 7,5 odsto. On je zaključio da su tendencije što se ovog sektora tiče dobre i rezultati sve bolji, a da je premija dostigla 100 milijardi. Tržšte je sa 786 miliona evra poraslo na 846 miliona evra, a indikativno neživotna osiguranja rasla su u odnosu na životna. Neživotna osiguranja rasla su u prošloj godini po stopi od 8,4 procenta, a životna po stopi od 4,5 procenata. Petrović je rekao da je prošle godine zaključeno 6,5 miliona polisa i da je primetan rast u broju polisa u odnosu na 2017. godinu.

Vlasnici motornih vozila to mogu da urade i direktno od osiguravača ili zastupnika i da plate gotovinom ili karticama. Polisa se potom daje na uvid prilikom kontrole ispravnosti vozila i tu, na licu mesta, nakon plaćanja taksi, dobija registraciona nalepnica. Alternativa je da vlasnik vozila sa kupljenom polisom i potvrdom o izvršenom tehničkom pregledu ode u MUP da registruje vozilo.

Izdavanje nalepnice je, kaže Jovanović, ovlašćenje koje je država poverila pojedinim vlasnicima tehničkih pregleda, da bi se izbeglo odlažanje u MUP.

Mesto kupovine polise osiguranja i izdavanja nalepnice nisu ni u kakvoj vezi, kao što ni prodaja polise i odlazak na šalter MUP nisu povezani. U proces registracije vozila uključeni su osiguravači, koji polise prodaju direktno ili preko posrednika i vlasnici tehničkih pregleda koji vrše kontrolu ispravnosti vozila i eventualno, ako imaju dozvolu, izdaju registracione nalepnice da se ne bi odlazilo u MUP. Retko gde u Evropi se, kao kod nas, osiguranje kupuje na tehničkom pregledu, izjavio je Jovanović.

On je podsetio i da je provizija od 5% za prodaju polisa AO uvedena Zakonom o obaveznom osiguranju u saobraćaju 2009. i to da bi ostalo dovoljno novca za isplatu štete.

– Suština te polise je isplata štete i ničiji interes to ne sme da ugrozi. U suprotnom, možemo da pitamo da li je neko otvorio tehnički pregled da bi se bavio tim poslom ili da bi prodavao polise očekujući visoke provizije. Udruženje je, u interesu vozača i oštećenih, digitalizovalo Zapisnike MUP, pa više nema čekanja od mesec dana niti taksi, a uskoro ćemo digitalizovati i saradnju sa tužilaštvima. Biće uvedene i druge pogodnosti koje će „olakšati“ život vlasnicima motornih vozila i oštećenim građanima.

Generani sekretar Udruženja osiguravača je podsetio i da je jula 2018. na predlog MUP, stupio na snagu novi Pravilnik o tehničkim pregledima. Jedan od njegovih glavnih ciljeva je da tehnički pregledi žive od svog rada – tehničke kontrole vozila. To znači da od osiguravača mogu da dobiju samo zakonom predviđenu proviziju. Nova pravila znače i veću bezbednost na putevima, a to bi, stav je UOS, moralo svima da bude u interesu.

– Svesni smo da trenutna cena tehničkih pregleda, po kojoj najveći broj njih radi, nije adekvatna. Ipak, potreban je partnerski stav osiguravača, vlasnika tehničkih pregleda i agencija za posredovanje u osiguranju. Na tome ćemo insistirati u okviru Radne grupe za izmenu Zakona o obaveznom osiguranju u saobraćaju, kojim će biti regulisan i odnos osiguravača i spoljnih kanala prodaje polisa osiguranja od AO kao i tehničkih pregleda, a u interesu vlasnika motornih vozila, izjavio je Duško Jovanović.

Izvor: UOS

Tagovi: #osiguranje