logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

VIG u prva tri kvartala: Rast i premije i dobiti

VIG • Vienna Insurance Group u prva tri kvartala 2016. ide u dobrom smeru. Ukupna premija grupe porasla je za 0,7 posto, što je izvanredan rezultat uzmemo li u obzir uzdržanost u sklapanju životnih osiguranja s jednokratnim uplatama (-18,6 posto), koja traje i dalje. Porast premije, izuzmu li se jednokratne polise, iznosio je značajnih 4,7 posto.

VIG: Dobit pre oporezivanja iznosi 301,3 mil. eura u prvih devet meseci godine.

Trenutno okruženje kamatnih stopa izazov je s kojim se sada moraju suočiti svi osiguravači u Europi. U tim okolnostima vrlo smo zadovoljni razvojem rezultata koji odgovaraju ciljevima koje smo objavili za 2016., navodi prof. Elisabeth Stadler, predsednica Uprave Vienna Insurance Groupa, i dodaje: Ukupno posmatrano, rezultati pokazuju kako je bila ispravna odluka da delujemo uzdržano u klasičnim životnim osiguranjima s jednokratnim uplatama.

Vienna Insurance Group ostvaruje svoje planove, s dobiti pre oporezivanja od 301,3 mil. eura. Snažan porast od 88,4 posto potrebno je sagledati i u pogledu ispravke vrednosti u posmatranom razdoblju 2015. godine. Doprinos rezultatu s tržišta srednje i istočne Europe iznosio je oko 65 posto.

Kombinirani racio troškova i šteta u odnosu na premiju u VIG-u nakon reosiguranja (ne uzimajući u obzir prinose na ulaganja) u prva tri kvartala iznosi 97,9 posto.

Ulaganja kapitala, uključujući likvidna sredstva, na dan 30. rujna 2016. iznosila su 36,5 milijardi eura. U prva tri kvartala 2016. VIG je ostvario finansijski rezultat od 703,2 mil. eura (-10,0 posto).

Razvoj na tržištima Vienna Insurance Group-a.

Pod geslom ‘Prepoznati prilike’ oslanjamo se na lokalni menadžment na našim tržištima. Razvoj premije pokazuje da, na temelju svoje diversifikacije u državama i regiji, uspevamo individualno odgovoriti na različite okolnosti na tržištima. Na taj način članice naše grupe približavaju nas klijentima i čine nas uspešnim lokalnim osiguravačem, obrazlaže Elisabeth Stadler strategiju VIG-a u srednjoj i istočnoj Europi.

Uzevši u obzir izazovne tržišne okolnosti, članice Vienna Insurance grupe uspele su na mnogim tržištima ostvariti dobar premijski rast, na primer u Mađarskoj (+14,2 posto), Rumuniji (+30,3 posto),  te Turskoj i Gruziji (+15,6 posto).

Udeo premije po grupama osiguranja
*Vrijednosti za treći kvartal u 2015. su u zagradi.

*Vrednosti za treći kvartal u 2015. su u zagradi.

Premija beleži stalan pozitivan razvoj u imovinskim osiguranjima i nezgodi. VIG ima znatan rast i u osiguranjima od automobilske odgovornosti, kasko osiguranju, kao i u nemotornim grupama. Vienna Insurance grupa nedavno je definisala zdravstveno osiguranje kao stratešku grupu za rast poslovanja. U prvih devet meseci rast premije ove vrste osiguranja iznosi 6,3 posto. Čak i na tržištima koja su posebno pogođena niskim kamatnim stopama, poput Češke, Slovačke i Austrije, ostvareno je povećanje premijskog prihoda za 6,7 posto, 4,5 posto i 0,6 posto. U Poljskoj je ostvaren značajan porast od 6,4 posto, kad se uzme u obzir prienos baltičkog neživotnog osiguranja i efekt kursnih razlika.

Profitabilnost u poslovima osiguranja glavni je prioritet Vienna Insurance grupe. Važno je naglasiti da su gotovo svi regionalni segmenti pozitivno doprineli rezultatu. Dobit pre oporezivanja porasla je  u Mađarskoj (41,6 posto), Rumuniji (16,6 posto) i na tržištima Turske i Gruzije (80,4 posto). Iuzetak je bio Baltik, koji je iskazao minus (-7,8 mil. eura), uglavnom zbog početnih gubitaka novoosnovanog društva Compensa Non-Life.

Izvor: svijetosiguranja.hr

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…