logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

VIG 2018 očekuje premiju od 9,5 milijardi evra

EVROPA • Vienna Insurance Group ostvarila je bruto premiju od 9,3 milijarde evra, što predstavlja značajan porast od 3,7 posto u odnosu na isti period prethodne godine.

Isključujući jednokratne premije osiguranja života, VIG je zabeležio i značajniji rast od 6,2 posto.

Značajan porast bruto dobiti

Sa izuzetkom životnog osiguranja za jednokratnu upotrebu, sve poslovne linije su porasle. Posebno visoke stope rasta bile su u Slovačkoj (+10,6%), Mađarskoj (+10%), Bugarskoj (+9,8%), Poljskoj (+8,2%) i Češkoj (+ 4,9%). U segmentu ostatka centralne i istočne Evrope, povećanje premije posebno je bilo u Bosni i Hercegovini (+23,2%) i Srbiji (+12,4%) u 2017. godini. Regija Centralna regija je već ostvarila 55,1 posto premium premije u 2017. godini.

Najveće učešće ukupne premije ostvareno je osiguranjem imovine i osiguranja od nezgoda (28,1 posto), zatim premije životnog osiguranja (27,4 posto), osiguranje automobila (14,9 posto), jednokratno životno osiguranje (12 posto), auto-kasko (11,7 posto) i zdravstveno osiguranje (5,9 posto). VIG smatra da zdravstveno osiguranje ima veliki potencijal za rast, posebno u regionu centralne i istočne Evrope. Premija u ovom poslu porasla je 9,3 posto u 2017. na oko 564 miliona evra. U regionu centralne i istočne Evrope premije zdravstvenog osiguranja porasle su za 43 posto.

Profit pre oporezivanja grupe porastao je 2017. na 442,5 miliona eura, dok je 2016. godine iznosio 406,7 miliona eura. Ovo povećanje profita od 8,8 procenata je prvenstveno rezultat pozitivnog poboljšanja u kombinovanom odnosu i povećanju rezultata u životnom osiguranju u Češkoj i Slovačkoj. Poljska je zabeležila naročito veliki rast profita, delom zbog uspešne stabilizacije poslovanja osiguranja motornih vozila. Kompanije u regionu Centralne i Istočne Evrope već čine oko 57% ukupne dobiti (pre oporezivanja). VIG 2018 očekuje premiju od 9,5 milijardi evra i dobit pre oporezivanja u rasponu od 450 do 470 miliona evra, navodi se u saopštenju.

Izvor: vig.com
VESTI iz osiguranja  |  Budite u toku…