logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Značajan rast premije osiguranja u Srbiji u 2014.

vesti-centar-za -osiguranje
BEOGRAD • Ukupna premija osiguranja je u prošloj godini porasla 8,6 odsto i iznosi 69 milijardi dinara, izjavio je Nikola Rodić iz Narodne banke Srbije.

U 2014. godini premija životnih osiguranja ostvarila je dvocifren rast, koji je primetan ne samo u prošloj, već i tokom prethodnih godina, kazao je Rodić, ocenjujući da se na taj način povećava učešće životnih osiguranja u ukupnoj premiji.

„Sa druge strane, zabeležen je i rast premije neživotnih osiguranja koji je iznosio 6,9 odsto pri čemu je značajan uticaj na neživotna osiguranja imao rast obaveznog osiguranja od autoodgovornosti od 16 odsto“, objasnio je Rodić na konferenciji „Osiguranje- godinu dana posle poplava: šta smo naučili“, koju je organizovao NIN fokus, i medijsko pokroviteljstvo Tanjuga.

Najveće učešće u ukupnoj premiji ima, kako je naveo, obavezno osiguranje od autoodgovornosti od 32,7 posto.

Životno osiguranje zauzima drugo mesto u ukupnoj premiji sa 23,1 odsto, imovinsko je na trećem mestu sa 20,4 posto učešća u ukupnoj premiji.

Na četvrtom mestu je, navodi Rodić, kasko osiguranje koje beleži pad od početka krize, a čije je učešće u ukupnoj premiji osiguranja lane iznosilo svega 8,7 odsto.

Izvor: SEEbiz / Tanjugbiz.rs