logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

VIG: Značajan rast premije osiguranja u regionu

VIG  • Vienna Insurance Group (VIG)  vodeća osiguravajuća grupa u Austriji i CEE regiji, ostvarila je dobar rast premije u 2015. Regionalna diversifikacija u CEE regionu opet se pokazala kao strateški važna, jer je ponovo ostvaren dinamičan rast oko 10 odsto u zemljama „ostalih tržišta“.
Sprovedene mere u Rumuniji pokazale su se uspešne u poboljšanom tržišnom okruženju. Nakon početnih pozitivnih trendova u 2014. godini, VIG grupa u Rumuniji ostvarila rast od 20,6% u segmentu neživotnih osiguranja. U mnogim državama srednje i istočne Evrope i „ostalim tržištima“ regiona, ponovo je zabeležen vrlo dinamičan rast. Dvocifreni porast premije NEŽIVOTNOG osiguranja postignuti su u Bugarskoj, Turskoj, Albaniji i Bosni i Hercegovini. U Mađarskoj i Srbiji takođe se beleži značajan rast. U Ukrajini, VIG nastavio snažan rast u lokalnoj valuti ostvarenog u prethodnoj godini, sa porastom od 30,9%. Na „ostalim tržištima“ regiona VIG takođe i u premiji ŽIVOTNIH osiguranja pruža odlične rezultate sa povećanjem od 13,6 odsto. Porast premije životnog osiguranja je posebno značajan u Srbiji (22,8%), Bugarskoj (22,5%) i manjim zemljama poput Makedonije i Bosne i Hercegovine. VIG takođe beleži dobre rezultate u životnom osiguranju u Ukrajini. Rast premije od 54,0% u lokalnoj valuti naglašava poverenje koje kupci imaju u vodeću grupu osiguravača u regionu CEE. Izvor:www.vig.com (Izveštaj preliminarne premije za 2015)