logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Šta se sve može osigurati kod stranog društva za osiguranje?

SRBIJA •  Uredba o određivanju rizika koji se mogu osigurati, odnosno reosigurati kod stranog društva za osiguranje, odnosno reosiguranje.

Šta se sve može osigurati kod stranog društva za osiguranje ?

Vlada Srbije donela je Uredbu o određivanju rizika koji se mogu osigurati, odnosno reosigurati kod stranog društva za osiguranje. Uredbom se obezbeđuje osiguranje investicionih radova u inostranstvu koje izvode domaća privredna društva, kao i opreme za izvođenje tih radova, kao i osuguranje inostranih kredita. Brodovi u izgradnji ili remontu, roba koja se izvozi ili uvozi u Srbiju, roba u prevozu i prevozno sredstvo u vezi sa pomorskom plovidbom, komercijalnim vazduhoplovstvom i lansiranjem u svemir takođe su oblasti koje su po Uredbi pokrivene osiguranjem.

Kod stranih društava za osiguranje, kako stoji u Uredbi, mogu se osigurati imovina i zaposleni domaćih privrednih društava u vlasništvu domaćih lica ili u zajedničkom vlasništvu sa stranim licima, osnovanih za obavljanje delatnosti u inostranstvu − ako to propisi strane zemlje zahtevaju, odnosno ako je to aktom o osnivanju tih društava izričito predviđeno.

Uredba je stupila na snagu 27. juna. 2015. godine.

Preuzmite UREDBU 

Izvor: ekapija