logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Sava Re u 2016. očekuje 487,9 mil. eura bruto premije

SLOVENIJA • Grupa Sava Re u 2015. premašila je planove i prikupila 3,9 posto više bruto premije u odnosu na 2014.

U reosiguranja zaračunata bruto premija veća je 26,7 posto, u neživotnim osiguranjima premija je 0,2 posto manja, a u životnima 2,2 posto manja nego 2014., objavljeno je preko sistema izveštavanja Ljubljanske berze Seonet.


Rast bruto premije reosiguranja zabežen je na stranim tržištima, prvenstveno u Južnoj Koreji, Bugarskoj i SAD-u, piše slovenački dnevni list Delo.

Manje premije u osiguravajućem segmentu posljedica su pada bruto premiju oba slovenačka osiguravača u sastavu grupe (Zavarovalnica Maribor i Zavarovalnica Tilia) te nekih osiguravajućih društava s područja Zapadnog Balkana.

Rast premije ostvarile su srpska i makedonska podružnica neživotnih osiguranja te hrvatska podružnica životnog osiguranja.

Pad premije životnih osiguranja posledica je povećanog broja dospeća i otkupa polisa.

U 2015. Sava Re imala je dva ključna cilja: integraciju poslovanja grupe u Sloveniji i prilagođavanje poslovanja na sistemu Solvency 2. Prvi projekat u 2015. dobio je dodatnu dimenziju odlukom o spajanju četiri društva za osiguranje u sastavu Grupe.

Sava Re uspešno se i na vreme prilagodila zahtevima koje postavlja Solvency 2, uspešno je preuzela penziono društvo Moja ulaganja i aktivno je ušla u segment penzijskog osiguranja.

U ovoj godini Sava Re planira ostvariti 487,9 miliona eura bruto premije, što predstavlja povećanje od 0,3 posto u odnosu na 2015.

U 2016. ciljaju na neto dobit od 33,4 miliona eura, što bi značilo 11,6 posto prinosa na vlasnički kapital i u skladu je s dugoročnim planovima društva.

 Izvor:banka.hr