logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

SAVA OSIGURANJE preuzima AS Osiguranje

SRBIJA • SAVA Osiguranje a.d.o. Beograd preuzima celokupan portfelj osiguranja AS Osiguranje a.d.o. Beograd, na osnovu Ugovora o prenosu portfelja neživotnog osiguranja i Rešenja Narodne banke Srbije o saglasnosti na prenos portfelja osiguranja.

Prenos celokupnog portfelja osiguranja će biti okončan do 27.05.2016. godine.

Zbog povlačenja grupe Adriatic Slovenica sa srpskog tržišta, društvo Adriatic Slovenica i Sava Re prepoznali su zajednički interes za prenos portfelja neživotnog osiguranja između njihovih zavisnih društava u Srbiji.

Svi ugovarači osiguranja koji imaju zaključene važeće ugovore o osiguranju sa AS osiguranjem i koji ne dostave Obaveštenje o raskidu ugovora o osiguranju, biće osigurani po istim uslovima do isteka osiguranja. Na ovaj način, Sava osiguranje postaje ugovorna strana koja preuzima sve obaveze iz prenetih ugovora o osiguranju, a AS osiguranje se oslobađa obaveza iz prenetih ugovora. Prava ugovarača osiguranja/osiguranika/oštećenika po osnovu zaključenih važećih ugovora o osiguranju sa AS osiguranjem se ne menjaju.

Kao novi osiguravač Sava osiguranje garantuje nastavak svih poslovnih procesa i najkvalitetnije servisiranje klijenata, kako u segmentu preuzetih rizika putem ugovora o osiguranju, tako i u segmentu procene i likvidacije šteta.

Ovom transakcijom Sava osiguranje potvrdilo je svoje ciljeve i privrženost tržištu osiguranja u Srbiji. U narednom razdoblju Sava osiguranje planira intenzivniji nastup na srpskom tržištu, uz konstantno unapređenje usluge osiguranja u svim fazama poslovnog procesa. Svi njeni sadašnji i potencijalni klijenti mogu očekivati sigurnost, posvećenost i partnersko-prijateljski odnos na dugi rok, stoji u saopštenju.

Takođe, iz Sava osiguranja ističu da su svim svojim novim klijentima, bivšim klijentima iz AS osiguranja, na raspolaganju za sva pitanja i detaljnije informacije.

VESTI iz osiguranja   |  Budite u toku…