logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Rast poslovanja DUNAV osiguranja

SRBIJA  • Kompanija „Dunav osiguranje“ u svim segmentima poslovanja u ovoj godini beleži rast, što joj obezbeđuje i rast tržišnog učešća koji je već na sredini 2015. godine dostigao 27,8 odsto. Neto dobitak u prva tri kvartala tekuće godine dostigao je iznos 831,8 miliona dinara. Prihodi od premije iznose 13,2 milijarde dinara, što predstavlja povećanje od 15,6 odsto u odnosu na isti period lane.


Menadžment Kompanije je pored urednog izmirivanja tekućih obaveza po svim osnovama (štete, dobavljači, zarade zaposlenih i dr.) uspeo da isplati i dospele neizmirene obaveze u iznosu od oko 950 miliona dinara koje je zatekao u bilansima na dan stupanja na dužnost.

Kompanija je, u procesu adekvatnog upravljanja povezanim pravnim licima, realizovala niz promena (kadrovske, organizacione, upravljačke i druge), što je dovelo do podizanja njihovih poslovnih performansi. Povezana pravna lica su u periodu januar–septembar 2015. godine ostvarila znatno bolje rezultate nego u istom periodu 2014. Povezana društva kompanije: Društvo za reosiguranje „Dunav re“ ostvarilo je neto dobitak za posmatrani period spram iskazanog gubitka u prethodnoj godini, dok su privredna društva „Dunav auto“ d.o.o, „Dunav društvo za upravljanje dobrovoljnim penzijskim fondom“ a.d. i „Dunav Stokbroker“ a.d. ostvarila veće neto dobitke u tekućoj godini u odnosu na prethodnu, dok je privredno društvo „Dunav osiguranje“ a.d. Banja Luka ostvarilo manji gubitak u poređenju sa istim periodom lane. Broj prodatih polisa osiguranja za prva tri kvartala 2015. godine za 18 odsto je viši nego u istom periodu lane. Znatan rast beleže sledeće vrste osiguranja: obavezno osiguranje od odgovornosti za upotrebu motornih vozila (AO) – 31,64 odsto, osiguranje od posledica nezgode – 65,53 odsto, osiguranje pomoći na putu – 9,33 odsto i osiguranje od opšte odgovornosti – 59,98 odsto. Bruto premija osiguranja iznosi 16,7 milijardi dinara i viša je za 24,1 odsto (3,2 milijarde dinara) nego u prvih devet meseci 2014. Ukupno naplaćena premija osiguranja i saosiguranja je za 3,6 milijardi (29,5 odsto) viša nego u istom periodu prošle godine i iznosi 15,6 milijardi dinara. Poboljšana je i struktura naplaćene premije, a naplata u novcu iznosi 96 odsto ukupno naplaćene premije (u 2014. godini je iznosila 94 procenta). Struktura ostvarene premije prati strukturu tržišta. Ekonomska situacija i nedostatak navike za osiguranje stavljaju u prvi plan obavezna osiguranja. Kompanija ima identično učešće AO u ukupno ostvarenoj premiji kao i tržište u Srbiji. Učešće imovinskih osiguranja u ukupno ostvarenoj premiji osiguranja povoljnije je u Kompaniji nego na osiguravajućem tržištu: požar 11,3 odsto Kompanija, 8,7 odsto tržište; ostala imovinska osiguranja 24,2 odsto Kompanija, 19,6 odsto tržište, i osiguranje od opšte odgovornosti (vrlo perspektivna vrsta) 3,2 odsto Kompanija, 2,8 procenata tržište. Dobitak iz investicione aktivnosti iznosi 851,5 miliona dinara, odnosno za 158 odsto (521,2 miliona dinara) viši je u odnosu na isti period prethodne godine. Ukupna investiciona aktiva zaključno sa 30. septembrom 2015. godine iznosi 19,8 milijardi dinara i za osam milijardi dinara viša je nego u istom periodu lane. Likvidna aktiva (gotovina, depoziti i državne hartije od vrednosti) iznosi 13,4 milijarde dinara i za 7,6 milijardi dinara viša je u odnosu na isti period prošle godine. Povećanje investicione aktive u 2015. godini rezultat je odgovorne investicione politike s jedne strane i znatnog poboljšanja performansi prodaje u pogledu naplaćene premije s druge strane, što je rezultiralo neto prilivom iz osnovne delatnosti od 2,3 milijarde dinara i prihodom od investicione aktivnosti od milijardu dinara. Pokriće tehničkih rezervi u potpunosti je u skladu sa zakonskim propisima, obezbeđen je njihov rast. U prvih šest meseci ove godine tehničke rezerve iznose 19,7 milijardi dinara i u potpunosti su pokrivene u skladu s propisima.

izvor: dunav.com