logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Premija osiguranja u Hrvatskoj uvećana 2 % u 2015.

HRVATSKA • Prema podacima koje je objavio Hrvatski ured za osiguranje, ukupna zaračunata bruto premija 25 društava za osiguranje u Hrvatskoj 2015. godine je u odnosu na prethodnu godinu povećana 2 posto, na 8,7 milijardi kuna, a godišnji rast premije za 164,5 milijona kuna rezultat je snažnog rasta premije u segmentu životnih osiguranja.
Naime, podaci HUO-a pokazuju da je zaračunata bruto premija u segmentu životnih osiguranja tokom 2015. rasla gotovo 11,3 posto, odnosno za više od 297,4 miliona kuna te je na kraju godine iznosila 2,93 milijarde kuna. Bruto premija u neživotnim osiguranjima, koja čini više od 66 posto ukupne zaračunate bruto premije na hrvatskom tržištu osiguranja, lane je u odnosu na 2014. smanjena 2,24 posto, odnosno za 133 miliona kuna, na 5,79 milijardi kuna. Posmatrano prema ukupnoj premiji, na kraju prošle godine najveći tržišni udeo drži Croatia osiguranje s 2,3 milijarde kuna premije, što čini 26,45 % tržištog udela. Drugi je Allianz sa 1,19 milijardi kuna ukupne premije i tržišnim udelom od 13,65 posto, a treći Euroherc, čija je premija na kraju 2015. iznosila 819,5 milijuna kuna, što čini 9,39 tžišta. Od 15 društava koja u Hrvatskoj nude životna osiguranja, njih devet prošlu je godinu završilo s rastom premije, a rekorderi su Generali osiguranje, s godišnjim rastom premije za 81,45 posto, te Croatia osiguranje, čija je premija u tom segmentu rasla 40,08 posto. Značajno povećanje premije, iako s nižim rastom, beleže još Velebit (27,2 posto), Wuestenrot (17,3 posto) i Erste VIG osiguranje (13,2 posto). Prvo mesto u tom segmentu drži Allianz, koji je u 2015. prikupio 535,7 miliouna kuna zaračunate bruto premije, što čini  tržišni udeo od 18,25 %. Allianzova premija u životnim osiguranjima prošle godine prema 2014. smanjena 1 posto. Na drugom je mestu Croatia osiguranje, koje je sa  513,5 miliona kuna premije zauzelo 17,5 % tržišni udio, a treće je Uniqa osiguranje, s 350 miliouna kuna premije i udelom na tržištu životnih osiguranja od 11,9 posto. U segmentu neživotnih osiguranja Croatia osiguranje sa zaračunatom premijom od 1,79 milijardi kuna, zauzima najveći tržišni udeo, 31 posto. Ipak, premija CO-a u segmentu neživota je na godišnjoj nivou pala gotovo 6,2 posto, a pad beleže i preostali osiguravači koji imaju najveće udele u tom tržišnom segmentu. Tako je Euroherc, koji se s 819,5 miliona kuna i udelom na tržištu od 14 posto nalazi na drugom mestu u neživotu, zabeležio pad premije na gotovo 6 posto, a Allianz, koji sa 655,14 milijuna kuna (11,3 %) zauzima treće mesto, beleži pad premije 3,2 posto. Razlog je dobro poznat – breme liberalizacije cena auto osiguranja. Tako je premija obveznog osiguranja vlasnika, odnosno korisnika motornih vozila od auto odgovornosti za štete pričinjene trećim licima krajem 2015. iznosila malo više od 2 milijarde kuna, što je 14,8 posto manje nego krajem 2014. godine. Pad premije zabeležen je uprkos činjenici da je tokom prošle godine u Hrvatskoj sklopljeno 2.023.396 polica obaveznog autoosiguranja, što je 2,7 posto više nego tokom 2014. Kod životnih osiguranja najzastupljenije je klasično životno osiguranje kod kojeg je zaračunata premija na kraju prošle godine iznosila gotovo 2,5 milijarde kuna i bila 6,7 posto viša nego krajem 2014. godine. Izvor:svijetosiguranja.hr