logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Pravilnik o osiguranju od profesionalne odgovornosti u građevinarstvu

BEOGRAD • Šta donosi Pravilnik o osiguranju od profesionalne odgovornosti u građevinarstvu?

Novim Pravilnikom o uslovima osiguranja od profesionalne odgovornosti se uređuju uslovi pod kojima se obrađivač tehničke dokumentacije, izvođač radova, vršilac stručnog nadzora ili vršilac tehničkog pregleda (Ugovarač) osiguravaju za slučaj štete pričinjene drugoj strani ili trećem licu. Ovaj pravilnik je u skladu sa Zakonom o planiranju i izgradnji, a počeo je da važi od 7. maja ove godine.

Ugovarač ima mogućnost da zaključi ugovor sa osiguravajućim društvom radi ostvarivanja osiguranja od profesionalne odgovornosti. Pod „osiguranjem od odgovornosti“ smatra se zaštita od posledica stručne greške koja može da nastane prilikom obavljanja poslova za koje su firma ili licercirani pojedinac angažovani.

Ukoliko dođe do situacije nanete štete, suma osiguranja koju Ugovarač mora da obezbedi je 15.000 EUR za preduzetnike i 50.000 EUR za privredna društva i druga pravna lica.

Preuzmite PRAVILNIK 

Izvor: ekapija