logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Poslovanje GENERALI osiguranja u Srbiji i Crnoj Gori poraslo 18,3%

Poslovanje GENERALI osiguranja u deset zemalja regiona centralne i istočne Evrope razvijalo se veoma uspešno u 2014. godini. Sa 3,4 mlrd EUR bruto premije (GWP), kompanije iz centralne i istočne Evrope doprinele su sa 5% ukupnom rezultatu grupe, a sa 399 mil EUR operativnog rezultata, njihovo učešće u ukupnom rezultatu grupe iznosi 9%.

Posebno kada je reč o neživotnim osiguranjima (P&C), kompanije „Generali Grupe“ iz centralne i istočne Evrope još jednom su poboljšale svoj učinak. Bruto premije su porasle za 1,3% na 1,9 mlrd EUR, zahvaljujući i osiguranju motornih vozila (+2,6%) – posebno obaveznog osiguranja od autoodgovornosti (MTPL) sa rastom od 6,6% – i ostalim neživotnim osiguranjima koja se ne odnose na osiguranje vozila (+0,2%). Takođe su značajno porasli i osiguranje od nezgode i zdravstveno osiguranje (+3,6%).

Zemlje centralne i istočne Evrope su još jednom ostvarile izvanredan učinak sa kombinovanim raciom od 87,7% i najbolje su u celoj Grupi.

Sa bruto premijom životnog osiguranja od 1,5 mlrd EUR, region centralne i istočne Evrope je ostao stabilan u uobičajenim parametrima poslovanja, ali je neznatno opao (-1,5%) kada se uzme u obzir jedinstveni, jednokratni uticaj u Poljskoj.

Generalni direktor kompanije „Generali“ za centralnu i istočnu Evropu Lućijano Ćirina (Luciano Cirina) je rekao da nastavljaju da koriste prednosti svoje snažne pozicije u regionu u oblasti neživotnih osiguranja (P&C) i u tom smislu su u potpunosti u skladu sa strategijom Grupe koja poseban akcenat stavlja na ovu oblast poslovanja.

Gotovo 90% poslovanja Grupe u regionu centralne i istočne Evrope se ostvaruje na pet tržišta – Republika Češka, Poljska, Mađarska, Slovačka i Srbija/Crna Gora – dok Rumunija, Slovenija, Bugarska i Hrvatska doprinose sa oko 10% ukupnoj bruto premiji.

Poslovanje u Srbiji i Crnoj Gori poraslo je za 18,3% na 138 mil EUR, čime je povećana i liderska pozicija kompanije u Srbiji na tržištu životnog osiguranja, sa 29,7% tržišnog učešća.

Češka Republika je najznačajnije tržište Grupe u regionu centralne i istočne Evrope sa bruto premijom od 1,8 mlrd EUR (-3,0%). Grupa je lider na tržištu u ovoj zemlji sa tržišnim udelom od 31,4%.

U Poljskoj je bruto premija porasla za 1,9% na 540 miliona evra uglavnom zahvaljujući snažnom učinku kompanije „Proama“ na tržištu osiguranja motornih vozila. Udeo Poljske u portfoliju Grupe zemalja centralne i istočne Evrope iznosi 16%.

U Mađarskoj „Generali grupa“ je ostala na svojom uspešnom putu rasta sa GWP od 393 mil EUR (+4,2%). Gotovo 12% poslovanja ove grupe u zemljama centralne i istočne Evrope potiče iz ove zemlje.

Poslovanje „Generali“-a u Slovačkoj je bilo stabilno sa 174 mil eurpremije, dok je poslovanje u Srbiji i Crnoj Gori poraslo za 18,3% na 138 mil eur čime je povećana i liderska pozicija kompanije u Srbiji na tržištu životnog osiguranja, sa 29.7% tržišnog učešća.

Više od 12.800 zaposlenih vodi računa o oko 16 miliona klijenata koji su osigurani od strane kompanija Generali grupe u regionu centralne i istočne Evrope.

Izvor: www.ekapija.com