logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Koje su promene u sektoru osiguranja u 2014.godini?

SRBIJA •  Koje su značajne promene u sektoru osiguranja u Srbiji u 2014.godini?
U 2014. godini u Srbiji je poslovalo 25 društava za osiguranje – tri manje u odnosu na prethodnu godinu, navodi se u  izveštaju koji je objavila Narodna banka Srbije. Premija u procenjenom bruto domaćem proizvodu u Srbiji imala je učešće od 1,8%, dok je premija po stanovniku iznosila 98 američkih dolara ili 80 evra. Razvoj tržišta osiguranja u Srbiji, meren rastom premije, pokazuje zadržavanje blago pozitivnog trenda. U 2014. godini društva za osiguranje su ostvarila ukupnu premiju u visini od 69,4 milijarde dinara (574 miliona evra), što predstavlja nominalno i realno povećanje od 8,4% i 6,6%, respektivno. U strukturi premije u 2014. godini učešće neživotnih osiguranja iznosilo je 76,9%, dok se učešće životnih osiguranja povećalo sa 22,0% u 2013. godini na 23,1% u 2014. godini, zahvaljujući ostvarenom porastu premije životnih osiguranja od 13,8% u odnosu na prethodnu godinu. Autoodgovornost, kao obavezno osiguranje, u 2014. godini zadržava vodeće učešće u ukupnoj premiji sa 32,7%, a zatim slede životna osiguranja sa 23,1% i imovinska osiguranja sa 20,4%. Osiguranje od autoodgovornosti beleži rast premije od 16,0%, imovinska osiguranja od 2,2% u odnosu na prethodnu godinu, dok osiguranje motornih vozila – kasko nastavlja trend pada premije od 5,9%, tako i učešća u ukupnoj premiji na 8,7%. Poređenjem učešća premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja uočava se njegov blag rast sa 1,8% u 2013. godini na 1,9% u 2014. godini, što prati i nominalni rast ove premije od 14,4% Iz uporednih pokazatelja za 2014. godinu i prethodnu godinu izdvajaju se i sledeće promene u posmatranoj godini:
  •   •   ostvaren je porast bilansne sume sektora osiguranja za 13,6% i ona iznosi 167,9 milijardi dinara;
  •     ostvaren je porast kapitala od 0,6% i on iznosi 35,2 milijarde dinara;
  •     ostvareno je povećanje tehničkih rezervi od 21,6% i njihova potpuna pokrivenost u životnim i neživotnim osiguranjima;
  •     povećano je učešće plasmana u hartije od vrednosti i instrumente tržišta novca koje izdaje država;
  •   •   učešće neživotnih osiguranja od 76,9% u ukupnoj premiji je, uz stalno smanjivanje, i dalje dominantno.

Preuzmite IZVEŠTAJ 

Izvor: www.nbs.rs / CentarZaOsiguranje.com