logo

CEPEOS | Centar za informisanje, savete i unapređenje komunikacije između korisnika i pružalaca usluga osiguranja.

2021 © Centar za promociju i edukaciju u osiguranju

Ko su najveći Osiguravači u BiH?

BiH • Pet vodećih osiguravača u BiH kontroliše 44,77 odsto tržišta.

Koncentracija na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini još nije toliko izražena kao na primer u bankarskom sektoru.


Prema preliminarnim podacima Agencije za osiguranje BiH, pet vodećih Osiguravača u BiH drži 44,77 odsto tržišta. Zanimljivo je da je ova brojka u opadanju, budući da je 2013. godine udeo pet najvećih Osiguravača iznosio 46,24 odsto.

Prvih deset Osiguravača u BiH kontroliše 69,89 odsto tržišta, dok je udeo vodećeg društva 11,48 odsto. Udeo vodećeg društva beleži trend opadanja, s obzirom da je 2013. godine iznosio 12,29 odsto, a 2012. godine 12,78 odsto.

Na tržištu osiguranja u BiH situacija je godinama nepromenjena, nema akvizicija, ulaska novih stranih igrača, dok više puta najavljivana prodaja državnog kapitala u Sarajevo osiguranju nije sprovedena.

Top deset Osiguravača u BiH po ukupnoj premiji:

1. Sarajevo osiguranje 64,5 mil. KM 2. Uniqa osiguranje 49,6 mil. KM 3. Euroherc osiguranje 48,7 mil. KM 4. Bosna-Sunce osiguranje 45,2 mil. KM 5. Croatia osiguranje 43,5 mil. KM 6. Triglav osiguranje 33,4 mil. KM 7. Merkur BH osiguranje 30,0 mil. KM 8. Grawe osiguranje dd 28,3 mil. KM 9. Wiener osiguranje ad 27,1 mil. KM 10. VGT osiguranje 22,3 mil. KM

Ukupna premija Osiguravača BiH u 2014. godini iznosila je 562 mil. KM.

Izvor: Indikator.ba